Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí

Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí je fascinující způsob, jak proniknout do jejich tajemného světa. Chcete vědět, jak fotopasti fungují a jaké jsou výhody sledování veverčích aktivit? Zjistíte, že tyto zařízení jsou nejen přesné a spolehlivé, ale umožňují i nepřetržité monitorování díky svému pohotovému režimu. Navíc můžete zachytit a zaznamenat vzácné a neobvyklé momenty, které byste jinak minuli. V článku se dozvíte, jak správně umístit fotopast pro sledování veverčích rodin, jak analyzovat získaná data a jak využít výsledky pro výzkum, ochranu a osvětu. Buďte součástí této úžasné a rozmanité veverčí komunity!

Co jsou fotopasti a jak fungují?

Fotopasti jsou speciální zařízení používaná při sledování veverčích rodin a dalších divokých zvířat. Princip fungování fotopastí je velmi jednoduchý, ale účinný. Jedná se o malé přenosné kamery, které se umisťují na strategická místa v přírodě, kde se často pohybují veverky.

Po nastavení a aktivaci fotopasti automaticky reaguje na pohyb a tvoří ostré snímky nebo videa v okamžiku, kdy se něco pohne v jejich zorném poli. Kvalitní fotopasti jsou vybavené infračervenými senzory, které jim umožňují fungovat i ve tmě bez toho, aby se veverky nebo jiná zvířata rozrušila světlem.

Použití fotopastí při sledování veverčích rodin má řadu výhod. Začněme tím, že jsou levné fotopasti vhodnou alternativou k nákladným a obtížnějším metodám sledování, jako je například výzkum za pomoci rádiových vysílaček či přímé pozorování z věží. Fotopasti jsou snadno dostupné a jednoduché na používání i pro běžné zájemce o přírodu.

Díky své jednoduchosti a efektivitě umožňují levné fotopasti neustálé sledování veverčích rodin a získání důležitých dat o jejich chování a populaci. Nevýhoda přímého pozorování lidským okem je, že zvířata jsou vystavena rušení, které může ovlivnit jejich přirozené chování. S fotopastmi je sledování nenápadné a neintruzivní, což nám dává přesnější a realističtější představu o životě veverek ve volné přírodě.

Jaké jsou výhody sledování veverčích rodin


Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí přináší mnoho výhod. První a nejdůležitější výhodou je možnost získat přesné a spolehlivé informace o chování těchto zvířat v přirozeném prostředí. Díky tomu je možné lépe porozumět jejich sociálním interakcím, migracím a životnímu prostředí, ve kterém žijí.

Další výhodou sledování veverčích rodin je možnost nepřetržitého monitorování jejich aktivit. Fotopasti jsou schopné zachytit přítomnost veverek a jejich pohyb v pravidelných intervalech, což poskytuje vědcům a ochranářům cenný materiál pro analýzu a interpretaci.

Jednou z nejzajímavějších výhod je možnost zachytit vzácné a neobvyklé momenty veverčího života. Díky výhodným fotopastem je možné zaznamenat vzácné chování, jako je péče o mláďata, hledání potravy nebo dokonce souboje mezi samci. Tyto momenty jsou vzácné a těžko pozorovatelné lidským okem, a právě proto jsou fotopasti nepostradatelným nástrojem.

Sledování veverčích rodin je tedy plné výhod, které získáváme díky použití výhodných fotopastí. Ty nám umožňují získat přesné a spolehlivé informace, nepřetržité monitorování aktivit a zachycení jedinečných okamžiků veverčího života. Díky těmto výhodám můžeme lépe porozumět jejich chování, přispět k ochraně populace a rozšířit povědomí o těchto úžasných zvířatech.

Přesnost a spolehlivost fotopastí

Fotopasti jsou speciální zařízení, která slouží k sledování veverčích rodin. Jedná se o moderní technologické výdobytky, které dokáží poskytnout přesné a spolehlivé informace o aktivitách veverčích jedinců.

Jednou z nejdůležitějších vlastností fotopastí je jejich přesnost. Tyto zařízení jsou vybavena vysokorychlostními snímači, které dokážou zachytit i velmi drobné pohyby. Díky tomu je možné získat ostré a detailní fotografie veverčích rodin, které poskytují přesné informace o jejich chování a interakcích mezi jednotlivými členy rodiny.

Další klíčovou vlastností fotopastí je jejich spolehlivost. Tyto zařízení jsou navržena tak, aby byla odolná vůči nepříznivým podmínkám prostředí, jako jsou déšť, sníh nebo silný vítr. Díky své odolnosti jsou fotopasti schopné provádět neustále monitorování veverčích aktivit bez ohledu na počasí.

Zajímavou funkcí fotopastí je také možnost nastavení citlivosti snímače. To znamená, že můžeš určit, jaké pohyby budou fotopast zachycovat. Tuto parametr lze upravit dle tvých potřeb a požadované přesnosti získaných dat. Například pokud chceš získat pouze záběry veverčích rodin, můžeš nastavit takovou citlivost, která bude reagovat pouze na jejich pohyb a vyloučí záběry nepříbuzných zvířat.

Vysoká přesnost a spolehlivost fotopastí je klíčem k úspěšnému sledování veverčích rodin. Tyto zařízení ti poskytnou detailní informace o jejich chování a interakcích, což je neocenitelné pro vědecký výzkum, ochranu populace veverek nebo pro vzdělávací účely.

Nepřetržité monitorování veverčích aktivit

Nepřetržité monitorování aktivit veverčích rodin je jedním z největších přínosů použití fotopastí při sledování veverčích populací. Díky těmto zařízením máme možnost získat cenné informace o chování těchto zajímavých tvorů, aniž bychom je vyrušovali nebo ovlivňovali.

Sledování v reálném čase
Fotopasti umožňují zaznamenávat obrazové a videozáznamy veverčích aktivit po celou dobu, kdy jsou aktivní. To je velkým přínosem, protože nám umožňuje získat detailní informace o jejich denním životě, migraci a interakcích mezi jednotlivými členy veverčí rodiny.

Zachycení vzácných momentů
Díky nepřetržitému monitorování jsme schopni zachytit i ty neobvyklé a vzácné chvíle, které bychom jinak mohli minout. Fotopasti mohou například zaznamenat vzácný okamžik, kdy se mládě poprvé pokusí vyšplhat na strom, nebo když veverka přináší potravu do hnízda. Tyto momenty jsou nejen zajímavé z vědeckého hlediska, ale také přispívají k našemu obdivu nad chováním a schopnostmi těchto malých a obratných tvorů.

Fotopasti jsou proto skvělým nástrojem pro nepřetržité sledování veverčích aktivit. Díky nim získáváme nejen zajímavé informace o jejich chování a zvyklostech, ale také cenné poznatky pro ochranu a záchranu veverčích populací před případným ohrožením. Umožňují nám sledovat vývoj jedinců, identifikovat potenciální ohrožení a vypracovat opatření pro jejich zachování ve volné přírodě. Fotopasti jsou tak neocenitelným přínosem nejen pro vědce, ale i pro ochranáře a všechny, kdo se zajímají o život ve volné přírodě.

Možnost zachycení vzácných a neobvyklých momentů

Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí poskytuje fascinující možnost zachytit vzácné a neobvyklé momenty z jejich života. Fotopasty jsou vybaveny senzory, které automaticky spouštějí fotoaparát při detekci pohybu. Díky tomu můžeme sledovat a dokumentovat chování veverek v jejich přirozeném prostředí, aniž bychom je rušili svou přítomností.

Zachycené fotografie nám umožňují nahlédnout do soukromého a neviditelného světa veverčích rodin. Můžeme sledovat jejich potravní návyky, způsob komunikace mezi jednotlivými členy rodiny a interakce s ostatními živočichy v okolí. Ale fotopasty nám rovněž odkrývají ta nečekaná setkání a vzácné události, na které bychom jinak neměli příležitost narazit.

Mohou to být například chvíle, kdy veverky objeví a zkoumají novou potravu, nebo kdy se setkají s jinými druhy zvířat jako je ptactvo či jiní savci. Zachycením těchto unikátních okamžiků se otevírají nové možnosti poznání veverčího chování a ekologie.

Fotopasty také umožňují dokumentovat výjimečné události, jako je například narození nového veverčete, jeho první kroky a postupné osamostatňování. Tyto momenty jsou pro vědecký výzkum a nejen pro odborníky velmi cenné a přispívají k lepšímu porozumění životu v divočině.

Navíc, když sdílíme tyto snímky a videa s veřejností, otevíráme okno do veverčího světa pro širokou veřejnost. To může pomoci šířit povědomí o významu zachování přírodních prostředí, ochrany přírody a zvýšit zájem o vědu a biologii. Snímky zachycující zvláštní okamžiky a chování veverek jsou také oblíbené na sociálních médiích, a tak podporují ochranu těchto roztomilých tvorečků i vědecký výzkum.

Nejdůležitější informace z článku

Kategorie Informace
Co jsou fotopasti a jak fungují? Fotopasti jsou přenosné kamery reagující na pohyb v přírodě, snímající fotografie nebo videa v okamžiku detekce pohybu.
Výhody sledování veverčích rodin Možnost získat přesné informace o chování veverek, nepřetržité monitorování aktivit a zachycení vzácných momentů.
Přesnost a spolehlivost fotopastí Vybavení infračervenými senzory, odolnost vůči nepříznivým podmínkám a možnost nastavení citlivosti snímače.
Nepřetržité monitorování veverčích aktivit Zaznamenávání obrazových a videozáznamů v reálném čase, zachycení vzácných momentů a poskytnutí cenných informací.
Jak správně umístit fotopast pro sledování Umístit fotopasti v blízkosti stromů či hnízd, správně orientovat na pohyb veverek, vyvarovat se míst s vysokou lidskou frekvencí.
Analýza a interpretace získaných dat Identifikace jednotlivých veverčích jedinců, sledování chování veverčích rodin a využití dat pro výzkum a ochranu.
Využití dat pro vzdělávací účely Poskytování informací o veverčím chování, vzdělávání ve školách, přispívání k osvětě o ochraně přírody a biodiverzitě.

Jak správně umístit fotopast pro sledování veverčích rodin

Při správném umístění fotopasti pro sledování veverčích rodin je klíčové zvolit vhodné místo, které je přirozené pro jejich aktivity. Nejprve je důležité vybrat nejlevnější fotopasti, které vám umožní detailně sledovat veverčí chování.

Fotopasti by měly být umístěny v blízkosti stromů, kde se veverky aktivně pohybují a získávají potravu. Zvolte stanoviště, které je dobře viditelné a zároveň skryté, aby se veverky necítily ohrožené. Můžete zkusit umístit fotopast na strom v blízkosti hnízda nebo na místě, kde se často zdržují.

Správná orientace fotopasti je také klíčová. Ujistěte se, že je zaměřena přímo na místo, kde se očekává aktivita veverek. Nastavení parametrů, jako je časový interval mezi snímky a citlivost detektoru pohybu, by mělo být vyhodnoceno na základě vašich znalostí o veverčích zvycích a jejich činnosti.

Nejlevnější fotopasti vám umožní sledovat veverčí rodiny a chování veverek v jejich přirozeném prostředí. Díky nim můžete získat cenné informace o vývoji potomstva, sociální interakci veverek a jejich obecném chování.

Aby byl váš výzkum co nejefektivnější, doporučuje se umístit několik fotopastí do různých oblastí, aby se získalo co nejvíce dat. Analýza a interpretace získaných dat bude hrát klíčovou roli při pochopení chování veverčích rodin a jejich ochrany.

Tip: Při umisťování fotopastí se vyvarujte místům s vysokou lidskou frekvencí, abyste minimalizovali nežádoucí zásahy a zvýšili pravděpodobnost zachycení unikátních a neobvyklých situací veverčího života.

Vybrání vhodného stanoviště pro fotopast

Vybrání správného stanoviště pro umístění fotopasti je klíčové pro úspěch sledování veverčích rodin. Existuje několik faktorů, které je třeba zvážit při výběru vhodného místa pro umístění fotopastí.

První faktor je znalost teritoria, na kterém chceme veverčí rodinu sledovat. Vědět, kde se veverčí rodiny pohybují, je důležité pro umístění fotopasí. Je dobré sledovat stopy, které veverky zanechávají, a kontrolovat, zda se v dané oblasti vyskytují vykrmená místa či utržené šišky. Tyto známky většinou svědčí o přítomnosti veverek.

Druhým faktorem je optimalizace místa pro snímkování. Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba se vyhnout přímému slunečnímu světlu, které by mohlo způsobit přepálené nebo nekvalitní fotografie. Místo by mělo být dostatečně osvětlené, ale zároveň by nemělo být příliš tmavé. Nejlepší je umístit fotopast na strom nebo pevný povrch, který nebude narušovat její stabilitu.

Třetím faktorem je dostupnost pro přístup a obsluhu fotopasti. Je důležité vybrat místo, které je snadno přístupné, abychom mohli fotopast pravidelně kontrolovat, baterie vyměňovat a data stahovat. Ideální je umístit fotopast v přiměřené výšce, aby bylo zajištěno snadné ovládání, ale zároveň tak, aby nedošlo ke zranění veverek nebo krádeži foťáku.

Pamatujte, že výběr vhodného stanoviště pro fotopast je klíčový pro získání nejlepších a nejzajímavějších snímků veverčích rodin. Správné umístění fotopastí vám umožní získat cenná data o jejich chování a způsobu života. Nezapomeňte však brát v úvahu ochranu přírody a dodržovat pravidla ochrany životního prostředí.

Správná orientace fotopasti a nastavení parametrů

Při sledování veverčích rodin pomocí fotopastí je klíčové správně umístit zařízení a nastavit parametry tak, aby byl zajištěn úspěšný a efektivní sběr dat. Zde se dozvíte, jak to udělat správně.

Nejprve je důležité vybrat vhodné stanoviště pro fotopast. Mělo by se jednat o místo, které je oblíbené veverčím rodinám a kde se často zdržují. Dobré místo může být poblíž jejich hnízda, na strom, který slouží jako jejich potravní zásobárna, nebo na cestě, kterou veverčí rodina často využívá.

Když již máte stanoviště vybráno, je potřeba správně orientovat fotopast a nastavit parametry. Fotopast by měla směřovat na místo, kde se předpokládá, že veverčí rodina vstoupí do zorného pole. Ideální je umístit fotopast tak, aby zachytila veverčí pohyb na přirozené trase, kterou obvykle využívají.

Parametry fotopasti je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám, ve kterých je nasazujeme. Patří sem například nastavení času zpoždění mezi snímky, citlivost pohybu nebo časové okno, kdy se fotopast aktivuje. Pro sledování veverčích rodin je obvykle vhodné volit kratší zpoždění mezi snímky a vyšší citlivost pohybu, aby nedošlo k zamezení zaznamenání veverčí aktivity.

Pamatujte si, že správná orientace a nastavení fotopasti jsou klíčové pro získání co nejkvalitnějších dat. Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí je úžasným způsobem, jak získat informace o jejich chování a zvyklostech. Dodržováním správných postupů zajistíte, že budete mít přesné a spolehlivé výsledky na kterých můžete dále stavět své výzkumy.

A photo of a squirrel family captured by a well-positioned trail camera, providing valuable data on their behavior and habits.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Analýza a interpretace získaných dat z fotopastí

Analýza a interpretace získaných dat z fotopastí jsou klíčovými kroky při sledování veverčích rodin. Tyto kroky nám umožňují získat cenné informace o chování a aktivitách těchto zajímavých tvorů.

Při analýze dat nejprve provádíme identifikaci jednotlivých veverčích jedinců. Díky unikátnímu značení každého zvířete je možné sledovat jejich pohyb a zjistit, jak se rodiny mění a vyvíjejí. Tento proces zahrnuje porovnání fotografií a srovnání různých znaků, jako jsou zbarvení srsti nebo velikost těla.

Dalším důležitým aspektem analýzy dat je sledování chování veverčích rodin. Získaná data nám umožňují zjistit, jak se veverky pohybují, jaká místa navštěvují častěji nebo jak komunikují mezi sebou. To nám pomáhá lépe porozumět jejich sociální struktuře a hierarchii.

Interpretace dat nám umožňuje získané informace dále využít. Například se můžeme zaměřit na ochranu veverčích populací a sestavit efektivní strategie pro jejich udržení. Data nám také poskytují základ pro výzkum a vzdělávací účely, abychom mohli šířit informace o veverčích rodinách a povzbudit veřejnost k jejich ochraně.

Je třeba zdůraznit, že analýza a interpretace dat jsou nezbytné kroky při sledování veverčích rodin pomocí fotopastí. Díky nim získáme cenné informace, které nám umožní lépe porozumět těmto fascinujícím tvorům a přispět k jejich ochraně a udržení ve volné přírodě.

Identifikace jednotlivých veverčích jedinců

Při sledování veverčích rodin pomocí fotopastí je důležité být schopen rozlišit jednotlivé jedince. Identifikace jednotlivých veverek a veverků nám umožňuje sledovat jejich aktivitu, sociální vazby a potenciální změny v populaci. Existují různé metody, které nám pomáhají při této identifikaci.

Jednou z možností je využití zvýrazňovacích prvků nebo označování jedinců. Zvýrazňujeme například určité části srsti, jako jsou bílý pruh na hřbetě nebo zbarvení ocasu. To nám umožňuje každého jednotlivého veverčího jedince snadno rozpoznat i na fotografiích z fotopastí.

Při identifikaci jednotlivých veverčích jedinců také využíváme jedinečných znaků, jako jsou jizvy, zranění nebo zvláštnosti ve stavbě srsti. Tyto individuální znaky nám umožňují rozlišit jedince, kteří mají podobné zbarvení nebo jiné obecné rysy.

Pro identifikaci jednotlivých veverek a veverků je důležité mít dostatečný počet fotografií jednotlivých jedinců, abychom měli dostatečnou vzorku pro porovnání. Pokud sledujeme veverčí rodiny po delší dobu, můžeme také sledovat vývoj jedinců od jejich narození a porovnávat změny v jejich vzhledu.

Identifikace jednotlivých veverčích jedinců je důležitá nejen pro vědecký výzkum, ale také pro ochranu veverčích populací. Pomáhá nám rozumět jejich sociálním strukturám, migraci a možnostem přežití v různých prostředích. Tato informace nám může posloužit při navrhování opatření pro ochranu veverčích populací a dosažení udržitelnosti životního prostředí.

Sledování chování veverčích rodin

Sledování chování veverčích rodin pomocí fotopastí je neocenitelný nástroj pro studium jejich sociálních interakcí a vzájemného vztahu. Fotopasti umožňují snadno zaznamenat a analyzovat různé aspekty chování veverčích rodin, a to i v jejich přirozeném prostředí.

Při sledování chování veverčích rodin můžeme sledovat nejen jejich pohyb a aktivity, ale také jejich sociální hierarchii, způsob, jakým si vzájemně komunikují, a jaké jsou vzorce jejich chování v různých situacích. Tento druh pozorování nám umožňuje získat cenné informace o jejich životním stylu a zvyklostech.

Jedním ze zásadních aspektů sledování chování veverčích rodin pomocí fotopastí je jejich diskrétnost. Fotopasti jsou vybaveny vysoce citlivými senzory, které dokážou okamžitě reagovat na pohyb, a tak nezaznamenají jen ty nejvýraznější momenty, ale jsou schopny zachytit i ty nejmenší pohyby veverčích rodin.

Sledování chování veverčích rodin prostřednictvím fotopastí je mimořádně přesné a spolehlivé. Fotopasti jsou schopny zachytit pohyb v různých úhlech a umožňují nám tak sledovat jednotlivé členy rodiny z různých perspektiv. Díky tomu můžeme získat komplexní obrázek jejich chování a vzájemných interakcí.

Při sledování chování veverčích rodin je také možné identifikovat jednotlivé veverčí jedince, a to díky tomu, že fotopasti zachycují jejich jedinečné znaky, jako jsou zbarvení srsti nebo odlišnosti ve velikosti těla. Tato identifikace nám umožňuje sledovat jednotlivé jedince po delší časové období a zkoumat jejich preferované oblasti a způsob života.

Sledování chování veverčích rodin pomocí fotopastí je tedy nenahraditelným zdrojem poznatků o jejich sociálním životě a jedinečném chování. Získaná data mohou být využita jak pro vědecký výzkum a ochranu veverčích populací, tak pro vzdělávací účely a osvětu veřejnosti.

Sdílení výsledků a využití dat

Sdílení výsledků z fotopastí a využití získaných dat je klíčové pro výzkumné a ochranářské účely veverčích populací. Spolupráce mezi vědci, ochranáři a veřejností přináší mnoho výhod a pomáhá lépe porozumět veverčím rodinám a jejich chování.

Získaná data z fotopastí umožňují identifikaci jednotlivých veverčích jedinců a sledování jejich pohybů a vzájemných interakcí. Tato informace je zásadní pro studium sociálního chování veverek a jejich rodinných struktur.

Díky sdílení výsledků mohou výzkumníci a ochranáři spolupracovat na vytváření účinnějších způsobů ochrany veverčích populací. Získaná data umožňují například identifikovat ohrožené oblasti, ve kterých je nutné zlepšit ochranu přirozeného prostředí veverčí populace.

Získané údaje z fotopastí mohou být také využity pro vzdělávací účely a osvětu veřejnosti. Prostřednictvím prezentace těchto výsledků je možné seznámit veřejnost s významem ochrany veverčích rodin a podpořit ekologickou osvětu.

Sdílení výsledků a využití dat z fotopastí je tedy klíčové pro zdokonalení ochrany veverčích populací a pro šíření povědomí o jejich důležité roli v ekosystému. Spolupráce a sdílení informací nám pomáhá lépe chápat a chránit tuto úžasnou zvířecí rodinu.

Použití dat pro výzkum a ochranu veverčích populací

Veverky jsou fascinující tvorové, jejichž život je stále ještě plný tajemství. Díky pokroku ve sledování veverčích rodin pomocí fotopastí je dnes možné získat cenné informace o jejich chování a životních návykoch. Tyto informace pak mohou být využity k výzkumu a ochraně veverčích populací.

Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí poskytuje vědcům a ochráncům přírody jedinečný přístup ke studiu jejich biologie a ekologie. Díky detailním snímkům získaným z těchto fotopastí můžeme sledovat vzorce chování veverčích rodin a získat hlubší pochopení o jejich struktůře a sociálních interakcích.

Co je však možná ještě důležitější, je použití těchto dat k ochraně veverčích populací. Informace získané z fotopastí nám mohou například poskytnout informace o velikosti a stabilitě dané populace. Pomocí těchto dat je pak možné identifikovat ohrožení, která mohou vverčím populacem hrozit, a přijmout opatření k jejich ochraně.

Fotopasty také umožňují získávat srozumitelná data o vlivu lidské činnosti na veverčí populace. Například snímky mohou ukázat, jak stavba cest, zemědělské aktivity či urbanizace ovlivňují prostor a životní prostředí veverčích rodin. Na základě těchto dat je poté možné navrhnout opatření, která minimalizují negativní dopad lidské činnosti na tyto populace.

Abychom mohli úspěšně chránit veverčí populace, je nezbytné mít naše kroky informované a založené na vědeckých poznatcích. Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí nám poskytuje cenný zdroj dat, které můžeme využít k výzkumným a ochranářským účelům. Použití těchto dat nám umožňuje posunout se blíže k lepšímu porozumění těmto krásným tvorům a přijmout opatření k jejich ochraně.

Využití dat pro vzdělávací účely a osvětu veřejnosti

Sledování veverčích rodin pomocí fotopastí není jen zajímavou aktivitou pro vědce a badatele, ale může mít také důležitý vzdělávací potenciál pro širokou veřejnost. Data získaná tímto způsobem mohou být využita k edukaci o veverčím chování, ekologii a ochraně přírody.

Díky veverčím rodinám můžeme získat cenné informace o jejich sociálním chování a životním prostředí, které jsou vhodné pro vzdělávání v rámci školního výukového programu nebo v rámci přírodovědných exkurzí pro veřejnost. Sledování veverčích aktivit může poskytnout zábavný a interaktivní způsob, jak seznámit studenty i veřejnost s přírodními systémy a ekosystémy.

Veverčí rodiny jsou také dobrou příležitostí k seznámení s problematikou invazivních druhů. Umožňují totiž skrze pozorování a analýzu dat získaných z fotopastí identifikovat přítomnost invazivních veverčích druhů a diskutovat o jejich vlivu na lokální ekosystémy a původní druhy, které mohou být ohroženy. To poskytuje vhodný vstup do problematiky ochrany a péče o přírodu.

Využití fotopastí pro sledování veverčích rodin může rovněž přispívat k osvětě veřejnosti o významu ochrany přírody a biodiverzity. Veřejnosti tak může být představena veverčí fauna a nestorům je vysvětleno, proč je důležité chránit veverčí populace. Získaná data a informace mohou být sdílena prostřednictvím vzdělávacích akcí, prezentací, publikací a médii, aby se lidé dozvěděli o ochraně přírody, zvířatech a ekologii přirozeným a zábavným způsobem.