Losi v divočině: Majestátní obři zachycení fotopastmi

Vydáme se společně do divočiny, abychom objevili majestátní obři – losy. Ti se můžou pochlubit titulem „králů Severu“. Zjistíme, kam se tyto vzácné tvory v České republice uchýlili a jak se tam jejich populace vyvíjí. Prozkoumáme i využití fotopastí jako klíčového nástroje pro jejich výzkum a získáme pohled na tato majestátní stvoření díky unikátním fotografiím. Připrav se na nezapomenutelnou cestu do života losů v divočině!

Losi: Králové severu

Losi jsou bezpochyby jednou z nejimpozantnějších a největších druhů jelenů na naší planetě. Majestátní králové severu, jak se jim také přezdívá, jsou známí svou výškou a hmotností, díky čemuž působí impozantním až monumentálním dojmem. Jejich hříva na krku jim dodává ještě více důstojnosti a velikosti.

Losi se vyskytují především v chladných oblastech severní polokoule, jako je Skandinávie, Aljaška, Sibiř nebo Kanada. Jsou to skvěle adaptovaná zvířata, která jsou schopna přežít v extrémních podmínkách. Jejich tělo je pokryto hustou srstí, která je velmi dobře izoluje a chrání je před chladem.

Samci mají obrovské rohatiny, které jsou nejen projevem dominance, ale také se jimi samci při páření snaží zaujmout samice. Tyto rohatiny jsou také indikátorem věku samce a jeho zdravotního stavu.

Přestože jsou losi na našem území vzácní, občas se zde vyskytnou jedinci z blízkého Německa, kteří se často vydávají na delší výlety. Vymizení losa z naší přírody v 17. století je přičítáno především nadměrnému lovu a ničení přirozeného prostředí.

I dnes je mnoho lidí fascinováno těmito impozantními zvířaty a snaží se je sledovat nebo vyfotit. Fotopasti se prokázaly jako jedna z nejlepších metod, jak získat záběry těchto nádherných tvorů v jejich přirozeném prostředí. Díky nim máme možnost nahlédnout do jejich života a zachytit okamžiky, které bychom jinak jen stěží spatřili.

A majestic bull moose stands tall in a snowy landscape, showcasing its massive antlers and regal presence.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Losi v České republice


Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi

Losi jsou majestátní zvířata, která se v minulosti vyskytovala na území České republiky. Historie losů v naší zemi sahá až do dávných dob. Naštěstí se podařilo provést úspěšnou reintrodukci losů, a tak se dnes můžeme potěšit jejich přítomností v naší přírodě.

Historie losů v České republice je fascinující. Mnoho let byli losi vyhubeni lovy, až se na našem území téměř vytratili. Díky úsilí ochránců přírody byl však zahájen program reintrodukce, který měl za cíl vrátit losy do divočiny.

Současný stav losů v České republice je zároveň pozitivní i výzvou. Losi se opět začali rozmnožovat a jejich populace se pomalu zvyšuje. Ovšem jejich přítomnost v přírodě je obklopena podrobným výzkumem a monitorováním.

Fotopasti představují klíčový nástroj pro studium losů v noční divočině. Tyto zařízení jsou schopné zachytit unikátní příběhy těchto zvířat. Odborníci na losy tak získávají cenná data o jejich chování, migraci a interakcích v jejich přirozeném prostředí.

Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi nám ukazují fascinující stránku jejich života. Fotografie, které dokáží tyto zařízení pořídit, jsou skutečně unikátní a odhalují nevšední momenty, které jinak zůstávají skryté.

V příští části článku se podíváme blíže na rezervace Krušné hory a Šumava, kde se losům daří a jsou důležitým prvkem přírodního prostředí. A také se zaměříme na to, jaké jsou náročnosti fotografování losů a kdy je nejlepší čas pro jejich pozorování.

Celý článek bude rozsáhlejší a podrobnější, ale tato stručná část nám dala první pohled na losy v České republice a důležitou roli, kterou fotopasti hrají při jejich studiu.

Historie losů v České republice

Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi

Losi jsou velké a imponující zvířata, která mají bohatou historii v České republice. Jejich přítomnost zde sahá až do doby ledové, kdy překonali obrovské vzdálenosti, aby se usadili v této překrásné krajině. Dokonce i když byli losi v minulosti ohroženi, dnes se můžeme radovat z jejich obnovené populace v některých částech země.

Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi nám nabízejí jedinečný pohled do jejich života a chování. Fotopasti se staly cenným nástrojem pro sledování losů a získávání důležitých informací o jejich přítomnosti a migracích v různých oblastech České republiky.

Historie losů v České republice je fascinující. Po mnoho let byli losi vyhubeni, ale díky úsilí ochranářských organizací a programům na obnovu populace se jejich počty začaly zvyšovat. Dnes patří losi mezi symboly divočiny v České republice.

Losi jsou jedním z nejnižších ohrožených druhů v zemi a jsou chráněni zákonem. Právě kvůli tomu jsou fotopasti nevyhnutelné. Skrze tyto zařízení mohou vědci a ochránci přírody získávat cenné informace o chování, migračních trasách a zdraví těchto majestátních zvířat.

Díky fotopastem jsme byli svědky úžasných příběhů losů v noční divočině. Tato technologie nám umožňuje zachytit vzácné okamžiky jejich přirozeného prostředí a dokumentovat životy a chování těchto velkých obřích zvířat.

Losi v České republice jsou dnes považováni za symbol přírodní krásy a hodnotné fauny. Díky fotopastem jsme schopni pochopit jejich způsob života a přispět k jejich ochraně. Ať už se jedná o historii losů v České republice nebo současný stav jejich populace, fotopasti jsou neocenitelným nástrojem pro výzkum a monitorování těchto majestátních obřích zvířat v naší překrásné zemi.

Současný stav losů v České republice

Losi, majestátní obři severské divočiny, mají v České republice své útočiště. Pojďme se podívat na současný stav této ohrožené populace.

Losi (Alces alces) jsou největšími severomírskými jelenovitými a jejich populace se v Evropě výrazně zmenšila v důsledku ztráty přirozeného prostředí a lovu. V České republice se losi vyskytují v přírodních rezervacích, kde mají dostatek potravy i prostoru k životu.

Losi byli v minulosti téměř vyhubeni, avšak díky úsilí ochranářů se jejich populace začíná znovu rozrůstat. Od roku 2015 byly založeny speciální rezervace pro losy, jako je například Krušné hory a Šumava. Tato opatření umožnila dosažení stabilní populace losů, která se dále rozšiřuje.

V současné době je stav populací losů v České republice monitorován pomocí fotopastí. Tento moderní a neinvazivní přístup umožňuje sledovat losy a získávat důležité informace o jejich chování, migraci a početnosti.

Výzkumné studie ukazují, že populace losů v České republice se pomalu zotavuje po dlouholetém útlumu. Díky ochraně přírody a klíčovému nástroji jakým jsou fotopasti, můžeme s radostí sledovat obnovený růst těchto majestátních obřích zvířat. Losi jsou pro naše ekosystémy důležití a jejich návrat je důkazem úspěšné přírodní obnovy.

Přemýšlíte o tom, kdy vidět losy na vlastní oči? Nezapomeňte, že nejlepší čas pro fotografování losů je za soumraku nebo brzy ráno. Berte v úvahu, že fotografování těchto úžasných zvířat vyžaduje trpělivost a respekt k jejich přirozenému chování.

2 - A magnificent bull moose emerges from the forest, its majestic antlers glistening in the morning light. Capture the beauty of these endangered giants in their natural habitat. Sigma 200 mm f/2.8. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Nejdůležitější informace z článku

Populace losů v ČR Populace losů se zvyšuje díky úspěšné reintrodukci.
Populace losů v Krušných horách a Šumavě Losi se v těchto rezervacích úspěšně rozmnožují a žijí v ideálním prostředí.
Využití fotopastí ve výzkumu Fotopasti poskytují cenné informace o chování, migraci a početnosti losů.
Funkce fotopastí Fotopasti monitorují populaci, sledují chování a přispívají k ochraně losů.
Výzkumy s fotopastí Fotopasti jsou klíčovým nástrojem pro studium populace losů v divočině.
Náročnosti fotografování losů Trpělivost, správné vybavení a pohyb jsou klíčové při fotografování plachých losů.
Nejlepší čas pro fotografování losů Brzké ráno nebo večer jsou ideální časy díky zvýšené aktivitě losů.

Losi v přírodních rezervacích

Losi jsou majestátními obryní, kteří se v mnoha přírodních rezervacích stávají velkou atrakcí pro turisty i vědce. Jednou z nejznámějších lokalit, kde můžeme tyto nádherné tvory pozorovat, je rezervace Krušné hory. Nachází se na pomezí Česka a Německa a nabízí neuvěřitelné možnosti sledování losů v jejich přirozeném prostředí.

Další zajímavou lokalitou je rezervace Šumava, která se nachází na jihozápadě České republiky. Losi zde mají ideální podmínky pro život, včetně dostupnosti vhodné stravy a bezpečného obývání. Díky fotopastem mohou vědci sledovat jejich chování, migrace a mnoho dalších aspektů jejich života.

Fotopasti jsou klíčovým nástrojem pro výzkum a monitoring losí populace v přírodních rezervacích. Pomocí těchto zařízení je možné zachytit unikátní záběry losů v jejich přirozeném prostředí. Výzkumy s fotopastmi v těchto rezervacích poskytují cenná data, která pomáhají lépe porozumět jejich životnímu cyklu a chování.

Pokud se chcete ponořit do fascinujícího světa losů, je nejlepší čas pro fotografování losů brzké jitro a pozdní soumrak. V těchto chvílích mají losi nejaktivnější období a máte tak největší šanci na pozorování těchto majestátních tvorů v jejich přirozeném prostředí.

Rezervace Krušné hory

Rezervace Krušné hory je jednou z nejvýznamnějších lokalit v České republice, která slouží jako domov pro mnoho zajímavých druhů přírody. Mezi ně patří i losi, majestátní obři severu. Tato rezervace se nachází v Krušných horách, překrásném pohraničním pohoří mezi Českou republikou a Německem.

V rezervaci Krušné hory se nachází rozsáhlé lesy a rozmanitá krajina, které poskytují losům ideální prostředí pro život. Díky své rozlehlosti a nepřístupnosti je toto místo skvělým útočištěm pro divokou zvěř, včetně losů.

Rezervace Krušné hory je známá také svými unikátními přírodními jevy, jako jsou rašeliniště, horské louky a malebná horská údolí. Na těchto místech je možné spatřit stáda losů, jak si paství čerstvé trávy nebo se procházejí v jejich přirozeném prostředí.

Fotopasti jsou v rezervaci Krušné hory důležitým nástrojem pro monitorování a výzkum losů. Umístění fotopastí na strategická místa umožňuje získávat cenná data o přítomnosti a pohybu těchto majestátních zvířat. Díky nim můžeme lépe porozumět jejich chování a přispět k jejich ochraně.

Rezervace Krušné hory je tak nejen krásnou lokalitou pro turisty, ale také důležitým místem pro výzkum a ochranu losů. Pokud máte rádi přírodu a majestátní obři, určitě byste se sem měli vydat. Můžete se těšit na úchvatné výhledy, nezapomenutelné zážitky a možnost potkat tyto impozantní tvory přímo na vlastní oči.

Rezervace Šumava

Jednou z nejvýznamnějších rezervací v České republice je Rezervace Šumava, která se nachází na jihozápadě země v nadmořské výšce přesahující 1 000 metrů. Tato malebná oblast je domovem mnoha druhů vzácných rostlin a živočichů, včetně majestátních losů. Rezervace Šumava byla vyhlášena již v roce 1963 a stala se tak jednou z prvních chráněných přírodních oblastí v České republice.

Šumava je pro losy ideálním prostředím, poněvadž je zde dostatek potravy a úkrytů. Typickým biotopem je především rašeliniště, které poskytuje vhodnou vegetaci potřebnou pro jejich přežití. Rezervace Šumava je proto oblíbeným místem, kde můžeme těmto krásným zvířatům přímo v divočině potkat.

Losi jsou často pozorováni v různých částech rezervace, jako jsou například modřínové lesy nebo horské louky. Jejich přítomnost dodává tomuto úchvatnému prostředí další punc divočiny a mystičnosti. Pokud se vydáte na procházku Rezervací Šumava, mějte oči otevřené – možná budete mít to štěstí a spatříte tyto majestátní obry se svými vlastními očima.

A stunning bull moose gracefully dwells in the enchanting forests of Šumava, adding an air of wilderness and mystique to this captivating landscape. Sigma 300 mm f/2.8. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Fotopasti jako klíčový nástroj pro výzkum

Fotopasti se staly neodmyslitelnou součástí výzkumu losů, kteří žijí v noční divočině. Tato inovativní technologie umožňuje zachytit jedinečné momenty z jejich života, které bychom jinak nikdy neviděli. Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi otevírají zcela nové možnosti pro jejich studium.

Fotopasti jsou umístěny na strategických místech v přírodních rezervacích, kde se losi pohybují. Tyto zařízení jsou vybavena nejen kvalitními fotoaparáty, ale také pohybovými senzory. Jakmile se los přiblíží, fotopast okamžitě vyfotí jeho pohyb, a tak zachytíme jedinečné záběry.

Díky fotopastem jsme schopni sledovat jejich chování, migraci a společenskou strukturu. Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi nám poskytují cenné informace o jejich aktivitě v různých časech, přičemž fixují jejich chování v prostředí, které je pro nás téměř nedosažitelné.

Fotopasti také přispívají k ochraně losů, jelikož se díky nim získává důležitý materiál k označování a monitorování populace. Tímto způsobem jsme schopni sledovat změny v jejich počtu a prostředí, a tak přijímat opatření na jejich ochranu.

Losi v noční divočině: Příběhy zachycené fotopastmi jsou fascinujícím svědectvím o životě těchto majestátních obřů. Díky fotopastem se nám odkrývá jejich skrytý svět, který bychom jinak nepoznali. Jejich přispěvek k výzkumu a ochraně losů je nepostradatelný.

Funkce fotopastí

Fotopasti jsou neocenitelným nástrojem pro výzkum losů a dalších divokých zvířat. Jejich hlavní funkcí je zachycování obrazů a videí zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotopast je vybavena infračervenými senzory, které reagují na pohyb, a vyvolá tak okamžité zachycení snímku v okamžiku, kdy se zvíře dostane do jejich dosahu. Tímto způsobem jsme schopni sledovat a dokumentovat chování losů bez jakéhokoli narušení jejich přirozeného prostředí.

Jednou ze základních funkcí fotopastí je monitorování populace losů. S jejich pomocí je možné získat cenné informace o jejich početnosti, prostorovém rozložení a migračních trasách. Na základě těchto dat je možné provádět další výzkumy a plánovat ochranářská opatření.

Další důležitou funkcí fotopastí je sledování chování losů. Můžeme pozorovat jejich stravovací návyky, komunikaci mezi jedinci, způsob kojení mláďat a další zajímavé chování. Tyto informace jsou nesmírně cenné pro ekology a chovatele losů, aby lépe porozuměli jejich biologii a sociálním strukturám.

Výzkumy prováděné s fotopastmi také přispívají k ochraně losů. Na základě nashromážděných dat je možné identifikovat potenciální hrozby, jako je pytláctví, ničení přirozeného prostředí nebo silniční úrazy. Tyto informace pak slouží jako základ pro tvorbu efektivních opatření, která mají za cíl ochranu těchto majestátních zvířat.

Využití fotopastí je tedy velmi široké a jejich funkce pro výzkum losů a jejich ochranu není možné přecenit. Jsou to skvělý nástroj, který nám umožňuje hlouběji proniknout do jejich světa a lépe porozumět jejich životu v divočině.

Vybrané výzkumy s fotopastmi

Fotopasti se staly neocenitelným nástrojem pro výzkum a sledování losů a jejich chování v přírodě. Tento moderní a nenásilný způsob monitorování jejich aktivit nám poskytuje neuvěřitelné možnosti poznávat a porozumět těmto majestátním obřím zvířatům.

Jeden z výzkumů, který v České republice proběhl, se zaměřoval na populaci losů v národním parku Šumava. Použitím fotopastí bylo možné odhalit přítomnost losů v různých částech parku a zjistit, jakou roli hraje jejich přítomnost v ekosystému této oblasti. Díky fotopastem byly také získány unikátní záběry losů při jejich přírodních aktivitách, jako je páření, sledování mláďat či hledání potravy.

Další výzkum se zaměřil na dobrovolnou ochranu losa v horských oblastech. Fotopasti byly umístěny na strategická místa ve vnitřních rezervacích, kde byla identifikována losí stáda. Díky tomuto výzkumu bylo možné sledovat, jak se populace losů vyvíjí a jaký vliv mají na ni lidské aktivity, zejména turistika a lesní hospodářství. Tyto informace jsou poté využívány při tvorbě ochranných opatření a plánování ochrany losů v těchto oblastech.

Další z výzkumů se zaměřuje na vztah mezi losy a predátory, jako jsou vlci a rysy. Fotopasti pomáhají odhalit vzájemné interakce mezi těmito druhy a poskytují cenné informace o jejich chování v přírodním prostředí. Tyto poznatky jsou zásadní pro ochranu rovnováhy v přírodních ekosystémech.

Fotopasti jsou nepostradatelným nástrojem pro výzkum losů. Díky nim se nám otevírají dveře do jejich tajemného světa v divočině a umožňují nám sledovat jejich přirozené chování, které jinak nebylo možné pozorovat. Každý nový výzkum s fotopastmi nám přibližuje losy více a více a přispívá k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace.

2 - A striking bull moose crosses a forest path, its powerful presence captured by a discreet wildlife camera. Witness the magnificence of these majestic creatures in their natural habitat. Sigma 400 mm f/4 lens. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Fotografie losů: Unikátní záběry v přírodě

Fotografie losů jsou vzácnými dokumenty, které nám umožňují nahlédnout do jejich tajemného světa. Díky fotopastem se nám otevírá příležitost spatřit tyto majestátní tvory v jejich přirozeném prostředí.

Fotopasti jsou klíčovým nástrojem pro přesný výzkum losů a jejich chování. Jsou schopny zachytit jejich pohyb a umožňují sestavit přesný obraz o jejich životě v divočině. Tyto záběry jsou tak unikátní a důležité pro vědecké studie i ochranu těchto zvířat.

Příprava a umístění fotopastí není jednoduchá záležitost. Je nutné zvolit správné místo, kde se losi pohybují, a umístit pasti tak, aby bylo zachyceno co nejvíce zajímavých záběrů. Fotografování losů vyžaduje trpělivost a znalost jejich návyků a chování.

Nejlepší čas pro fotografování losů je ráno a večer, kdy jsou aktivní. S jemným světlem v těchto časech vznikají nejkrásnější fotogrfie. Podaří-li se ti zachytit losy v jejich přirozeném prostředí, je to pro nás a pro jejich ochranu velký přínos.

Fotografie losů jsou také ohromující podívanou pro nás, kteří nejsme odborníky. Majestátní obři na nich ožívají a ukazují nám svou krásu a sílu. Doporučuju ti prozkoumat některé z nejlepších fotografií losů a nechat se unést jejich jedinečností a krásou.

Příprava a umístění fotopastí

Příprava a umístění fotopastí je klíčovým krokem pro úspěšné zachycení unikátních snímků losů v přírodě. Použití fotopastí je efektivním způsobem, jak získat neuvěřitelné záběry tohoto majestátního zvířete.

Před samotným umístěním fotopasti je důležité věnovat potřebnou pozornost výběru vhodného místa. Losi mají svá oblíbená teritoria, která pravidelně navštěvují. Proto je třeba najít místo, kde jsou jejich stopy nejvíce patrné, a kde je velká pravděpodobnost jejich přítomnosti. Jednou z klíčových věcí je také zohlednit směr, ze kterého losi obvykle přicházejí.

Dalším důležitým faktorem je správné umístění fotopasti. Ta by měla být pevně zakotvena, aby odolala větru a dalším přírodním podmínkám. Je důležité mít fotopast také dostatečně vysoko, aby dosáhla optimálního zorného úhlu a zároveň nebyla příliš nápadná pro zvěř. Někteří odborníci doporučují umístit fotopast v blízkosti stromu nebo keře, aby se zvíře cítilo bezpečně a na snímku bylo dobře zachyceno v okolním přírodním prostředí.

Při přípravě fotopasti je třeba také postupovat opatrně, aby se zvěř neplašila a nevěděla o přítomnosti fotopasti. Je vhodné nosit rukavice, aby na zařízení nezanechali lidský pach, který by mohl zvíře vyplašit. Navíc je nutné, abyste předem otestovali a připravili fotopast na správné nastavení, abyste v případě příchodu losů získali ostré a kvalitní snímky.

Příprava a umístění fotopastí pro sledování losů ve volné přírodě vyžaduje důkladnou přípravu a správný přístup. Ať už jste vyznavačem přírody nebo profesionálním fotografem, fotopasti jsou skvělým nástrojem, jak zachytit skutečnou krásu a divokost těchto majestátních obřích zvířat.

A carefully placed camera trap captures a breathtaking image of a majestic bull moose in its natural habitat. Sigma 500 mm lens. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Náročnosti fotografování losů

Fotografování losů je jedinečným zážitkem, který však vyžaduje určitou přípravu a odhodlání. Losi jsou plaší a velmi opatrní zvířata, která se umí skvěle skrýt v přírodě, což znamená, že vás bude čekat velká výzva při jejich vyfotografování. Zde je pár náročností, se kterými se můžete setkat při fotografování losů ve volné přírodě.

1. Skrytí a trpělivost: Losi mají vynikající čich a sluch, což znamená, že je velmi obtížné se jim nepozorovaně přiblížit. Budete muset si vybrat vhodné místo, kde se můžete skrýt, a vyčkávat, až losi sami přijdou do Vašeho záběru. Trpělivost je klíčová a mohou uplynout hodiny či dokonce dny, než dostanete skvělý záběr.

2. Správné vybavení: Pro fotografování losů je důležité mít správné vybavení. Je třeba zvolit objektiv s dostatečnou ohniskovou vzdáleností, který vám umožní zachytit losy z dostatečné vzdálenosti, aniž byste museli příliš rušit jejich přirozené chování. Dále si s sebou nezapomeňte vzít stativ, abyste předešli rozmazaným snímkům při delší expozici.

3. Pohyb a odění: Losi mají vynikající zrak a rychle si všimnou pohybujícího se objektu. Proto je důležité být co nejtišší a pohybovat se pomalu a opatrně. Doporučuje se také obléct se do lesních odstínů, abyste lépe splývali s okolním prostředím a losi vás snadněji nepostřehnou.

4. Přizpůsobení světla: Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů při fotografování. Vyberte si vhodnou dobu dne, kdy je světlo nejvhodnější pro fotografování losů. Ranní a večerní hodiny bývají často nejlepší, protože světlo je teplé a měkké, což vytváří nádhernou atmosféru na fotografiích.

Celkově je fotografování losů v divočině náročným, ale zároveň naprosto úchvatným úkolem. Budete muset být vytrvalí a připraveni na různé situace, ale odměnou vám budou nádherné a unikátní záběry těchto majestátních obřích zvířat.

Nejlepší čas pro fotografování losů

Fotografování losů může být nejenom vzrušující, ale také náročné. Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité vybrat správný čas a situaci. Kdy je tedy ten nejlepší moment, kdy se vydáte do divočiny s fotopastí?

Ideální čas pro fotografování losů je brzy ráno nebo večer, kdy je aktivita losů nejvyšší. Losi jsou především noční zvířata a v těchto ranních a večerních hodinách jsou nejaktivnější. Jejich obvyklý noční život jim pak poskytuje menší konkurenci o jídlo a klidnější prostředí.

Nezapomeňte však přizpůsobit se každodennímu a ročnímu rytmu losů. V období páření se losi stávají mnohem aktivnějšími a vidina setkání s jinými losy je vyšší. To může být skvělá příležitost pro focení zajímavých situací.

Také je důležité brát v úvahu roční období. V zimě mají losi delší srst a jsou tak dobře přizpůsobení chladnějším teplotám. Zimní scenérie může přinést unikátní atmosféru do vašich fotografií. Naopak v létě preferují losi stíny a chladnější prostředí, kde mohou najít úlevu od tepla.

Pamatujte, že fotografování divokých zvířat vyžaduje trpělivost a vymezení velkého časového úseku pro pozorování. Bude to ovšem stát za to, protože losi jsou majestátními a krásnými tvory, které si zaslouží být zaznamenány na fotografii.