Vandalové s bojovými psy ničí stromy v historickém jádru Plzně . Možné využití foto pasti?

V Beskydech potvrdilo letošní mapování velkých šelem výskyt vlků a rysů. Medvědi tentokrát chybí Letošní mapování výskytu velkých šelem potvrdilo v Beskydech výskyt vlků a rysů. Na stopy medvěda takzvané vlčí hlídky tentokrát nenarazily. V terénu se v únoru pohybovalo asi pět desítek dobrovolníků a ochránců přírody. Mapující se pohybovali i na území CHKO Kysuce a CHKO Bílé Karpaty. V úterý to řekla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Právě agentura mapování pravidelně organizuje ve spolupráci s Hnutím Duha.

„Stopy rysů hlídky pozorovaly v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách. Výskyt rysa se letos podařilo prokázat dokonce i v Podbeskydské pahorkatině. Dle aktuálního monitoringu se v Beskydech zdržovalo sedm samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovali tři rysové. Někteří rysové pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů,“ uvedla.

Na vlčí stopy dobrovolníci narazili v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. Dle dlouhodobého monitoringu se vlci v Beskydech vyskytují častěji než dříve.

Do CHKO Beskydy zasahují aktuálně tři smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se v zimě mění. Vlci v poslední době působí škody chovatelům ovcí na Jablunkovsku. Stát proto zvažuje možnost odstřelu jinak chráněné šelmy. Možné by to ale bylo jen u nebezpečných jedinců.

V minulých dnech se v médiích objevila informace, že v Beskydech někdo postřílel celou vlčí smečku. „Nyní se snažíme analyzovat data a zjistit, zda to je, či není pravda. Nemáme momentálně ale žádné relevantní důkazy, které by to potvrzovaly. Nejsou fotky ani důvěryhodná svědectví. Momentálně to je fáma, neověřená informace,“ uvedla Šůlová.

Dodala, že medvěd hnědý se v posledních letech v Beskydech objevuje sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. „V době letošního sčítání nebyly pobytové znaky medvěda zaznamenány ani v CHKO Beskydy, ani na sousední CHKO Kysuce,“ řekla.

CHKO Beskydy patří díky výskytu velkých šelem mezi evropsky významné lokality. Nejlepší podmínky má v horách severovýchodní Moravy vlk, poměrně dobré podmínky rys a nejméně příznivé medvěd.

Nejdůležitějším faktorem, který početnost velkých šelem ovlivňuje, jsou lidské aktivity – nelegální lov, smrt šelem při dopravních nehodách, ztráta vhodného prostředí či vyrušování lidmi.

„Vzhledem k množství obyvatel i návštěvníků Beskyd se lidem občas podaří vlka zahlédnout, podobně jako srnu, lišku a jiná zvířata, která žijí v lesích kolem lidských sídel. Strach z napadení člověka vlkem však není namístě, vlci mají zájem především o nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, která pro ně představují snadnou kořist,“ uvedla Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlčí smečky se v posledních letech vracejí do hor Moravskoslezského kraje. Jejich opětovné osidlování beskydských lesů působí problémy chovatelům ovcí. Loni vlci v regionu zabili 80 farmářům 186 zvířat. Stát jim pak prostřednictvím krajského úřadu na kompenzacích vyplatil 1,3 milionu korun.

Při letošním mapování byli zjištěni další chránění živočichové, například jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý nebo orel skalní. Z běžnějších obratlovců byli zaznamenáni srnec, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní, veverka obecná, liška obecná, jezevec lesní a kuny.

Pomocí zařízení, zvaného fotopast je možné efektivně sledovat divokou zvěř v přírodě. Kromě toho fotopast ale můžete využít i při odhalování kriminality. Myslíte, že by její použití pomohlo v následjícím příběhu?

Vandalové s bojovými psy ničí stromy v historickém jádru Plzně
Těžko uvěřitelný způsob vandalství se objevuje v posledních měsících v Plzni. Zatím neznámá skupina lidí cvičí své bojové psy na stromech a keřích v sadovém okruhu v historickém jádru města. Desítky dřevin už utrpěly nenávratné poškození.

Jednou z obětí vandalů je i Strom Evropy, červenolistý buk rostoucí na trávníku pod Západočeským muzeem.

„Psi se v podstatě dokážou odrazit přes kmen na spodní větve, za ty potom visí, a tím, jak mají silný stisk, tak větev v podstatě zničí. Co se dá, tak ošetříme, co se nedá, tak odstraníme, a doufáme, že tato aktivita tady zmizí, protože je to velká škoda,“ říká Lucie Nižaradzeová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Podobné vandalství se odehrává i na jiných místech v Plzni, například v Borském parku. Město teď proto žádá o spolupráci veřejnost.

„Žádáme občany, pokud zpozorují jakoukoli aktivitu, která vede k cílenému poškozování dřevin a parků, aby neprodleně informovali strážníky městské policie na bezplatné lince 156,“ vyzvala mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová.

Škody na dřevinách zatím vyčíslené nejsou. U keřů je jejich cena jasná, ale u vzrostlých stromů se určuje těžko.

Věděli jste, že již za pár set korun je možné pořídit komerčně dostupné odposlechy? Buďte na pozoru, jelikož nikdy nevíte, kdo zrovna poslouchá.

Nejdůležitější informace z článku

Velké šelmy v Beskydech Informace
Rys – V Beskydech bylo prokázáno 7 samostatných rysů a několik odrostlých mláďat.
– Někteří rysů přecházejí i do Vizovických vrchů.
Vlk – V Beskydech aktuálně tři smečky a jeden vlčí pár.
– V zimě se počty vlků mění.
– Vlci působí škody chovatelům ovcí na Jablunkovsku.
Medvěd – Medvěd hnědý se v Beskydech objevuje spíše jen přechodně.
– Při letošním sčítání nebyly zaznamenány žádné pobytové znaky medvěda.
Vandalové v Plzni Informace

– Vandalové cvičí bojové psy na stromech v Plzni, což způsobuje nenávratné škody na dřevinách.
– Město žádá veřejnost o spolupráci a informování městské policie o jakýchkoli podezřelých aktivitách.