Veverky v zimě: Jak přežívají v mrazivých podmínkách

Zima je tu a veverky se na ni připravují! Jak přežívají v těchto mrazivých podmínkách? Tento článek se podívá na jejich strategie přežití a přizpůsobení se chladu. Budeme se zabývat jejich skladištěm potravy a technikami vyhledávání ořechů a semínek. Zjistíme, jak sníh ovlivňuje dostupnost potravy a jak se veverky přizpůsobují náročnému počasí. A co je zimní spánek? Jak se přizpůsobují svému prostředí pro klidový stav? Abychom vám to všechno řekli, přečtěte si tento článek a pokud máte rádi přírodu, dozvíte se spoustu zajímavostí o veverkách v zimě!

A photo of a squirrel gathering food for the winter, with snow-covered trees in the background.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Příprava na zimu

Veverky jsou jedinečná stvoření, která dokáží přežít mrazivé zimní měsíce. Jejich příprava na zimu začíná již v předchozím období. Jezevci a změna klimatu: Jak se přizpůsobují měnícím se podmínkám se vydávají na dobrodružné cesty, aby nashromáždili potravu a zabezpečili si dostatek zásob na přežití.

Příprava na zimu je pro veverky zásadní. Jednou z důležitých strategií je vyhledávání potravy a její skladištění. V přírodě najdeme různé techniky, kterými se veverky řídí při hledání a ukládání potravy. Je fascinující sledovat, jak se veverky snaží najít co nejvíce ořechů a semínek a připravit si tak svou věrnostní zásobu potravy.

Některé veverky předem kopou skrýše, aby měly připravené místo na ukládání ořechů a semínek. To jim umožňuje rychlé zabezpečení potravy v případě náhlých změn počasí. Oříšková zásoba je pak jejich životní pojistkou během zimního období.

Dalším aspektem přípravy na zimu je hledání potravy ve vegetaci. Veverky se specializují na hledání jehličí a kůry, které jsou v zimě dostupné. Je úžasné sledovat, jak se dokážou přizpůsobit mrazivým podmínkám a najít si potravu v nepříznivých podmínkách.

Sníh má také vliv na dostupnost potravy. Pokud je příliš silný a zabraňuje veverkám přístup k potravě, musí se dokázat přizpůsobit a hledat nové zdroje. Je fascinující sledovat, jak se veverky mohou skrze sněhové pokrývky prohrabávat a přicházet ke svému pokladu.

Nejdůležitější informace z článku

Popis Informace
Příprava na zimu Příprava veverek pro zimu začíná již v předchozím období.
Vyhledávání potravy Ve sněhu je nalezení potravy pro veverky velmi náročné.
Skladiště potravy Veverky si předem vykopávají skrýše pro ukládání ořechů a semínek.
Sklizeň ořechů a semínek Veverky sklízejí ořechy a semínka pro zásobu potravy v zimě.
Techniky vyhledávání potravy Veverky používají různé strategie k nalezení potravy v mrazivých podmínkách.
Předem vykopané skrýše Veverky si předem vykopávají skrýše s potravou pro zimní období.
Oříšková zásoba Veverky sklízejí ořechy a semínka a ukládají je v různých skrývajících místech.
Vegetace v zimě Vegetace v zimě je důležitým zdrojem potravy pro veverky.
Hledání jehličí a kůry Veverky hledají jehličí a kůru stromů jako alternativní zdroj potravy.
Vliv sněhu na dostupnost potravy Silný sníh může omezit přístup veverek k potravě, což je pro ně výzvou při hledání potravy.
Zimní spánek Veverky využívají zimní spánek k šetření energie během dlouhých zimních měsíců.
Úprava hmotnosti a tělesné teploty Veverky snižují svou tělesnou teplotu a metabolické funkce během zimního spánku.
Hnízdo a zázemí pro zimní spánek Veverky si vytvářejí hnízda ve stromech pro ochranu během zimního spánku.
Přizpůsobení chování na mrazivé podmínky Veverky mění své chování a strategie pro přežití v extrémních zimních podmínkách.
Životní tempo v zimě V zimních měsících veverky přecházejí do klidového režimu a šetří energii.
Ochrana před nepříznivým počasím Veverky optimalizují svou srst, staví hnízda a využívají chřestidlovou blánu pro ochranu před nepříznivým počasím.

Vyhledávání potravy

V zimě je nalezení potravy pro veverky velmi náročné. Kvůli sněhové pokrývce a nedostatku dostupných zdrojů musí veverky vynaložit mnoho úsilí na hledání potravy. Mají různé strategie a techniky, které jim pomáhají přežít v mrazivých podmínkách.

Skladiště potravy představují jednu z hlavních technik vyhledávání potravy pro veverky. Před zimou si vytvoří zásobní skrýše, kde shromažďují ořechy a semínka. Těchto skrýší mají více a dobře si je zapamatují, aby je mohly snadno nalézt i v zasněženém prostředí.

Dalším způsobem, jak veverky hledají potravu, je přímo sklízení ořechů a semínek. Vyhledávají různé druhy stromů a keřů, kde se na nich nachází plody. Mají vyvinuté ostré drápy, které jim pomáhají se po stromech pohybovat a sbírat potravu.

Sníh může ovlivnit dostupnost potravy pro veverky. Když napadne silný sníh, je pro ně těžší najít potravu na zemi. V takových podmínkách mohou vyhledávat jehličí a kůru stromů, které jsou stále dostupné. Avšak silný sníh jim může také znemožnit pohyb a vyžaduje od nich ještě větší úsilí při hledání potravy.

Vyhledávání potravy je pro veverky nezbytné pro jejich přežití v zimních podmínkách. Používají různé strategie, jako jsou skladiště potravy, sklízení ořechů a semínek, a hledání stromů s dostupnou vegetací. Tyto techniky jim umožňují získávat potravu i v těžkých podmínkách, kdy je příroda omezovaná zimním obdobím.

Skladiště potravy

Skladiště potravy je pro veverky jedním z nejdůležitějších prvků, který jim umožňuje přežít zimní období. Jakmile se blíží zima, veverky začínají intenzivně sbírat potravu a přemisťovat ji do svých skrýší.

Veverky mají šikovnou strategii, jak najít své skrýše s potravou. Sledování migračních cest s pomocí fotopastí je jednou z nejpoužívanějších technik. Veverky totiž mají tendenci vytvářet stálé trasy, kterými se přesouvají mezi svými zásobami potravy.

Za pomoci fotopastí je možné pozorovat, jak se veverky pohybují a kam se přesouvají. To je pro vědce důležité, protože jim pomáhá lépe porozumět chování veverek a jejich potravním návykům.

Veverky mají různé typy skrýší, ve kterých ukládají potravu. To může být jak puky v zemi, tak i dutiny ve stromech. V nutné situaci jsou schopné potravu skladovat i v lidských osadách a domech.

Při tvorbě zásob se veverky snaží diverzifikovat svou potravu a skladovat co nejvíce různých druhů ořechů a semínek. Jsou velmi chytří a dokáží si zapamatovat, kde každou potravinu uložily a jaký je tam dostupný množství.

Sklizeň ořechů a semínek


V zimě je pro veverky velmi důležité mít dostatek potravy, kterou si nahromadí ještě před nástupem chladného období. Kromě skladiště potravy si veverky také zajišťují zásobu ořechů a semínek, kterou budou konzumovat během zimního období.

Techniky vyhledávání potravy veverek v zimě jsou rafinované a efektivní. Veverky mají schopnost nalézt skrytá skladiště s ořechy a semínky, která si na podzim předem vykopaly. Tímto způsobem si zajistí dostatek potravy i v období, kdy je těžké najít čerstvou stravu.

Oříšková zásoba veverek je ohromující. Během podzimu a začátku zimy veverky sklízejí ořechy a semínka a skrývají je v různých místech jako jsou dutiny stromů či pod zemí. Díky tomu mají dostatek potravy i v těch nejchladnějších dnech.

Veverky jsou také schopné najít potravu v případě, kdy není dostupná oříšková zásoba. Hledají jehličí a kůru stromů, které obsahují živiny potřebné pro jejich přežití v zimním období.

Vliv sněhu na dostupnost potravy pro veverky je také důležitý faktor. V případě silného sněžení se veverky musí prohrabávat vrstvou sněhu, aby dostaly se k potravě. To může být náročné, ale veverky jsou adaptabilní a dokážou se s tímto problémem vyrovnat.

Celkově je sklizeň ořechů a semínek klíčovým faktorem přežití veverek v zimě. Díky tomu si zajistí dostatek potravy pro celé období, a tak budou zdravé a silné i v nejchladnějších dnech.

Techniky vyhledávání potravy

Veverky mají vynikající schopnost najít potravu i v mrazivých zimních podmínkách. Pro tyto drobné hlodavce je nalezení dostatečného množství potravy zásadní pro přežití.

Jednou z technik, kterou veverky využívají, je předem vykopat skrýše s potravou. Pokud narazí na větší zdroj potravy, jako jsou například ořechy či semena, vnitřek skrýše vyhloubí, aby si mohly vytvořit zásobu. Poté do skrýše umístí dostatečné množství potravy, kterou bude moci v zimě využít.

Další technikou je sklizeň ořechů a semínek. Veverky jsou velmi obratné a zručné zvířata, která jsou schopna využít různé taktiky k získání potravy. Například, pokud je ořech příliš tvrdý na to, aby ho dokázaly rozbít, mohou ho přenést na vyvýšené místo a shodit ho na tvrdou zem. Díky pádu se ořech otevře a veverka ho může snadno odkrojit a jíst.

Vegetace v zimě může být omezená, ale veverky jsou schopné najít potravu v různých zdrojích, jako je jehličí a kůra stromů. Tyto části jsou bohaté na živiny a mohou být dobrou alternativou k semínkům a ořechům. Veverky jsou schopné procházet stromy a stříhat jehličí nebo škrábat kůru, aby získaly potřebnou potravu.

Sníh, který pokrývá zem, může potravě omezit přístup. Veverky jsou si toho vědomy a umí se přizpůsobit. Mnohdy využívají svou paměť, když znají polohy svých skrýší. Pokud je mnoho sněhu, mohou se přesunout na místa, která nejsou pokryta sněhem, a tam hledat potravu.

Veverky jsou skutečnými mistry přežití v zimních podmínkách a používají různé techniky a strategie k tomu, aby se uchránily před hladem. Jejich schopnost vyhledávání potravy je přesným důkazem jejich vynalézavosti a přizpůsobivosti.

Předem vykopané skrýše

Předem vykopané skrýše jsou jedním ze způsobů, jak si veverky zajišťují dostatečnou potravu během zimních měsíců. Tyto malé hloubené prostory v zemi slouží k uchování oříšků a semínek, které veverky shromažďují během teplých letních a podzimních měsíců.

Veverky jsou mistři ve vyhledávání vhodných míst pro tuto skladbu potravy. Vyberou si oblast, která je chráněná před přílišným větrem a sněhem, ideálně poblíž stromu nebo keře, který jim slouží jako přístřeší a zároveň jim poskytuje přímou cestu k potravě. Díky svému silnému hrabacímu aparátu jsou schopny vykopat malou jámu nebo tunel, do kterého ukládají zásoby.

Každá skrýš má svou velikost a kapacitu, záleží na konkrétní veverce, jak velké místo potřebuje pro uložení potravy. Veverky mají vrozenou schopnost pamatovat si, kde se nachází jednotlivé skrýše, a dokáží se k nim vrátit i po několika měsících, když je to potřeba.

Předem vykopané skrýše jsou efektivním způsobem, jak získat potravu v zimě. Díky nim veverky zajišťují své přežití i v době, kdy je potrava omezeně dostupná. Mají také výhodu v tom, že je není snadné objevit, což je chrání před konkurencí jiných živočichů, jako jsou například ptáci nebo jiné drobné savce.

Oříšková zásoba

Ve snaze přežít dlouhé a mrazivé zimní měsíce si veverky vytvářejí strategickou zásobu potravy. Jedním z hlavních zdrojů jejich jídelníčku jsou ořechy a semínka. A právě na jejich sběr a skladování se zaměříme v této části.

Veverky jsou mistři sklizně potravy a svým jedinečným chováním dokáží zaznamenat úspěch i v náročných podmínkách. Jednou z technik, kterou využívají, jsou předem vykopané skrýše. Veverka vybírá ideální místa s dostatečným podílem slunce a v místech se zajištěným přístupem. Vybrané oříšky a semínka pak systematicky zakopává na těchto místech, aby se mohla k nim vrátit, i když bude země pokrytá sněhem. Nemůžeme si nevšimnout, že v tomto případě by mohly být nejlepší fotopasti důležitým pomocníkem při pozorování této činnosti veverek.

Veverky jsou také mistři v přípravě oříškové zásoby. Sběr a skladování potravy probíhá důkladně a systematicky. Veverka jednotlivé ořechy a semínka nosí jedno po druhém na vybrané místo a pak je tam opatrně uloží. Tímto způsobem si vytváří zásobník, který jí pak poskytuje potravu i v období, kdy je venku těžké najít potravu. Nutno podotknout, že veverky si pamatují až 80% svého úložiště, což jim zajišťuje klidný spánek i dobrou zásobu pro náročné zimní období.

Vegetace v zimě

I když v zimním období převládají chladné teploty a sníh pokrývá krajinu, vegetace se nenechá zahanbit. Přizpůsobuje se mrazivým podmínkám a hledá způsoby, jak přežít.

Pro veverky je vegetace v zimě významným zdrojem potravy. Když není sníh příliš hluboký, mohou veverky najít potravu pod ním. Hledají především jehličí a kůru stromů, která obsahuje hodnotné živiny.

Sníh však může být velkou překážkou. Když je ho ve velkém množství, vegetace se stává pro veverky nedostupnou. Proto si předtím připravují zásoby potravy, které jim poslouží v případě nedostupnosti potravy.

Vegetace v zimě také poskytuje úkryt veverkám. Husté stromy a keře jim poskytují ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Přežití v zimě vyžaduje od veverek schopnost adaptace na mrazivé podmínky a hledání potravy při omezených zdrojích. Díky tomu se jim podařilo vyvinout efektivní strategie, které jim umožňují přežít i v nejtěžších zimních měsících.

Hledání jehličí a kůry

Při nedostatku ořechů a semínek se veverky musí spoléhat na alternativní zdroje potravy. Jednou z možností je vyhledávání jehličí a kůry stromů. V povaze veverek je totiž hledat a využívat veškeré dostupné zdroje potravy.

Mezi jehličími stromy mají veverky oblíbené především borovice a smrky, které mají šťavnatější jehličí a také větší obsah živin. Veverky mají výborný čich, který jim umožňuje nalézt stromy s dostatečnou zásobou jehličí.

Hledání kůry je pro veverky další možností získání potravy v zimě. Kůra stromů jim poskytuje důležité sacharidy, které jsou pro jejich přežití nezbytné. Veverky hledají kůru především u statných a starých stromů, které mají hustou a chutnou kůru.

Jejich zoubky jsou přizpůsobeny k procesu oloupaní kůry, který dokážou zvládnout velmi efektivně. Vyhledávání jehličí a kůry je pro veverky časově náročné, ale díky svým schopnostem si zajišťují dostatečný přísun potravy i v mrazivých podmínkách zimy.

A photo of a squirrel searching for pine needles and tree bark to gather as winter food. The snowy background adds to the wintery atmosphere. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Vliv sněhu na dostupnost potravy

Sníh je nedílnou součástí zimního prostředí, které má vliv na život veverek. Pokud se objeví hustá vrstva sněhu, stává se pro veverky obtížným najít potravu. Sníh zakrývá úlomky potravy a zhoršuje přístup k semínkům a oříškům.

Veverky jsou však inteligentní tvorové a na tuto situaci mají své strategie. Když se na zemi vytvoří silná vrstva sněhu, veverky mohou hledat potravu výš. Využívají keře, stromy a jiné rostliny, na kterých se uhnízdí semínka. Tímto způsobem si vytvářejí zásoby potravy, které jsou dostupné bez ohledu na sněhovou pokrývku.

Veverky se také umí přizpůsobit sněhovým podmínkám tím, že vyhledávají stromy, které poskytují jehličí nebo kůru. To je jejich zdroj potravy, který může být dostupný i při silné vrstvě sněhu na zemi.

Veverkám také pomáhá, že mají ostře hmatové tlapky, které jim umožňují vyhrabat sníh a dosáhnout ke skrýším s potravou. Díky této schopnosti dokáží najít a vyhrabat ukryté oříšky nebo semínka. I přes nepříznivý vliv sněhu na dostupnost potravy tedy veverky nacházejí způsoby, jak se v zimě udržet.

Zimní spánek

Zimní spánek patří mezi jedinečné strategie, které veverky využívají k přežití mrazivých podmínek. Během zimního období se jejich metabolismus zpomaluje a úsporně využívají energii, aby přečkaly tuto náročnou dobu.

Během zimního spánku veverky snižují svou tělesnou teplotu a srdeční tep se výrazně zpomaluje. Jejich dech a krevní tlak se také snižují, což jim pomáhá šetřit energii. Díky tomuto adaptivnímu procesu mohou veverky přežít i bez přístupu k potravě po mnoho týdnů až měsíců.

Pro zimní spánek si veverky staví úkryt, který jim poskytuje ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami. Obvykle vyhledávají dutiny ve stromech, kde si vytvářejí hnízdo. To jim poskytuje izolaci a zázemí pro klidný spánek.

Je důležité poznamenat, že veverky se nevstupují do úplného spánku jako medvědi. Na rozdíl od medvědů se mohou veverky probudit a vyrazit ven z úkrytu, pokud se objeví příležitost k nalezení potravy.

Zimní spánek představuje pro veverky klíčový mechanismus, který jim umožňuje přežít v mrazivých podmínkách. Jejich schopnost přizpůsobit se těmto extrémním podmínkám je fascinující a ukazuje nám, jak příroda dokáže najít způsoby, jak se vyrovnat s nepříznivými vlivy životního prostředí.

Úprava hmotnosti a tělesné teploty

Veverky mají geniální mechanismus pro přežití zimy a to včetně úpravy své hmotnosti a tělesné teploty. V průběhu léta veverky získávají na váze tím, že shromažďují zásoby potravy. Během zimy však zásadně snižují svou aktivitu a vstupují do zimního spánku, známého též jako hibernace, což jim umožňuje šetřit energii.

Během hibernace se veverčí metabolismus výrazně zpomaluje a jejich tělesná teplota klesá na takřka okolní přírodní podmínky. To jim umožňuje přežít i v extrémně nízkých teplotách. Veverky tak mohou snížit svou tělesnou teplotu z normálních 37°C na pouhých 4°C. Tímto způsobem minimalizují energetické nároky a potrava, kterou shromáždily před zimou, jim postačí po celou dobu spánku.

Když je třeba, veverky se mohou zkrátit nebo prodloužit svou zimní pohodu. Pokud dochází k výrazným výkyvům teploty nebo když potrava dochází, mohou se veverky přechodně vzbudit ze spánku a vyrazit ven z hnízda hledat další zásoby. Během tohoto krátkodobého probuzení jejich tělesná teplota stoupne a poskytne jim energii pro aktivitu.

Veverky mají tedy unikátní schopnost upravit svou hmotnost a tělesnou teplotu během zimního období. Tento přizpůsobivý mechanismus jim umožňuje úspěšně přežívat i za mrazivých podmínek, kdy zdroje potravy jsou omezené.

Hnízdo a zázemí pro zimní spánek

Hnízdo veverky je pro ni velmi důležité pro přežití v zimě. Vytváří si ho ve vyšších částech stromů, které jí poskytují dostatečnou ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Hnízdo je stavěno z větví, listí, mechu a jiných přírodních materiálů, které jsou dostupné. Je tvořeno pevným a izolujícím úkrytem, který jí pomáhá udržet teplo.

Zimní spánek je důležitým přizpůsobením veverek na mrazivé podmínky. Během spánku jejich metabolismus a tělesná teplota klesají, což jim umožňuje šetřit energii. Hnízdo jim slouží jako bezpečné místo, kam se stáhnou během spánku a chrání je před nepříznivými vlivy počasí.

Zázemí pro zimní spánek je vytvářeno s ohledem na ochranu veverek. Veverky hledají stromy s hustými korunami, které jim poskytují lepší izolaci a ochranu před sněhem a větrem. Zároveň vybírají místa, kde mají dostatek potravy v blízkosti svého hnízda, aby nemusely dlouhé cesty hledat jídlo.

Přizpůsobení chování na mrazivé podmínky

Veverky jsou velmi dovedné tvorové, kteří se dokáží přizpůsobit mrazivému zimnímu počasí. Jakmile se teploty začnou snižovat, začnou veverky měnit své chování a přijímají řadu strategií, které jim pomáhají přežít.

Jedním z nejdůležitějších faktorů přizpůsobení je úprava hmotnosti a tělesné teploty. Veverky se snaží zvýšit svou hmotnost před příchodem zimy, aby měly dostatečnou zásobu energie na přežití. Kromě toho dokážou regulovat svou tělesnou teplotu, čímž minimalizují tepelné ztráty.

Dalším klíčovým aspektem je zajištění hnízda a zázemí pro zimní spánek. Veverky si vyhledávají vhodná místa, jako jsou stromové dutiny nebo podzemní nory, které jim poskytují ochranu před nepříznivým počasím. Oslnivou výhodou těchto hnízd je i to, že teplo, které vytvářejí veverky, vytváří příznivé mikroklima v jejich blízkosti.

Posledním faktorem je změna jejich životního tempa. Veverky jsou většinou aktivní za dne, ale v zimě snižují svou aktivitu a zpomalují své tempo, aby šetřily energii. Přizpůsobují se delším nocím a kratším dnům, a také se snaží vyvarovat se nutnosti venčení v mrazivém počasí.

Veverky jsou mistrům v přizpůsobení svého chování na mrazivé podmínky. Je fascinující sledovat, jak tito malí tvorové dokážou přežít v extrémních podmínkách a udělat vše pro to, aby zazimovaly co nejúspěšněji.

Životní tempo v zimě

Veverky jsou fascinující tvorové, kteří dokážou přežít i v mrazivých podmínkách zimy. Jedním z jejich úžasných přizpůsobení je změna životního tempa v této náročné době.

Během zimních měsíců veverky přecházejí do klidového režimu nazývaného také hibernace. Jejich metabolismus se zpomalí a tím se snižuje jejich energetická potřeba. To jim umožňuje udržet si dostatečnou zásobu energie získanou během léta a podzimu.

Veverky se ve svém hnízdě stáhnou do klubíčka a usnou. V této době snižují svou tělesnou teplotu a dýchání. Mohou se probudit pouze jednou za pár dní, aby do jídla něco nakously a pozřely nějakou zásobu, kterou si uschovávají. Poté se opět vrátí do spánku.

Tento způsob života jim umožňuje šetřit energii a snáze přečkat období nedostatku potravy a nepříznivého počasí. Jakmile přijde jaro a s ním se obnoví zelená vegetace, veverky se opět v plné síle probudí a začnou normálně žít a aktivně hledat potravu.

Ochrana před nepříznivým počasím

Veverky mají výborné přizpůsobení na přežití mrazivých zimních podmínek. Jedním z klíčových faktorů pro jejich přežití je schopnost se chránit před nepříznivým počasím. Vysoké vrstvy sněhu, silné mrazy a ostré větry mohou být pro veverky velmi nebezpečné.

Pro ochranu před nepříznivým počasím veverky využívají několik strategií. Především optimalizují svou srst, která se stává hustější a delší. To jim pomáhá udržovat teplotu těla na správné úrovni. Díky zlepšené termoregulaci jsou schopny snáze odolávat chladu a nebezpečným chladným zimním větrům.

Veverky také budují hluboká hnízda ve stromech nebo v jiných úkrytech. Tato hnízda jim slouží jako ochrana před nepříznivým počasím. Tvoří je ze suchého trávu, větviček a mechu. Díky izolačním vlastnostem těchto materiálů jsou schopny udržovat teplotu vevnitř dostatečně vyrovnanou.

Kromě toho veverky využívají i svou chřestidlovou blanu, kterou mají mezi předními a zadními nohami. Tato blana jim poskytuje nejenom snadný pohyb mezi stromy, ale také funguje jako další ochrana před nepříznivým počasím. Při náhlých změnách počasí a zvýšeném větru si veverky přitisknou blanu k tělu, čímž omezí přístup studeného vzduchu a udržují si teplotu těla stabilní.

Vzhledem k tomu, že jde o výjimečně dobře přizpůsobené tvory, veverky mají skvělé strategie pro přežití v mrazivých podmínkách. Díky svým přirozeným instinktům a adaptacím jsou schopny efektivně chránit své tělo a udržet si dostatečnou teplotu potřebnou pro přežití i v extrémních podmínkách zimy.