Kuny a jejich skrytý život: Odhalený fotopastmi

Podívejte se do temného lesa a představte si, jaký tajemný život tu vedou kuny. Tyto šikovné a zároveň plaché tvory neustále unikají našemu pohledu. Ale teď máte šanci se podívat za jejich zdánlivě neprostupnou zástěnu. Jak? Fotopastmi! V našem článku vám představíme nejnovější techniky odhalování skrytého života kun pomocí fotopastí. Zjistíte, co jsou fotopasti, jak se používají a jaká místa jsou nejvhodnější. Dozvíte se také, jaké jsou typické chování kun, jak se fotopasti využívají v přírodovědném výzkumu a uvidíte ty nejzajímavější záběry, které se podařilo zachytit. Připravte se na ohromující pohled za kulisy jejich života! Celý článek vám představíme na v našem blogu. Přijďte se podívat a odhalte fascinující svět kun.

Co jsou fotopasti a jak fungují

Fotopasti jsou speciální zařízení, která slouží k monitorování a dokumentaci života zvířat v jejich přirozeném prostředí. Jsou to nejčastěji malé přenosné kamery, které se umisťují do lesů, luk nebo jiných míst, kde se pohybují zvířata, jako jsou kuny. Fotopasti jsou vybaveny infračervenými senzory, které reagují na pohyb a spouštějí záznamovou funkci.

Po spuštění fotopasti začne natáčet a dělat fotografie zvířat, která procházejí jejím zorným polem. Fotopasti jsou schopny zachytit každý pohyb v okamžiku, když se zvíře nachází v jejich dosahu. Zachycená data mohou být uložena na paměťové kartě nebo přenášena přes bezdrátové připojení.

Díky fotopastem mohou vědci a ochranáři získat cenné informace o životě zvířat. Mohou sledovat jejich chování, potravní preference, migrace nebo interakce s jinými jedinci. Sbírání těchto údajů je důležité pro ochranu přírody a pro lepší porozumění ekosystémům, ve kterých žijí kuny.

Je třeba připomínat, že fotopasti fungují bez zásahu člověka, což umožňuje sledování zvířat bez jejich rušení. Tím je zajištěna přirozenost záznamů a snížení stresu způsobeného lidskou přítomností.

Jak fotopastí lze odhalit skrytý život kun

Fotopasti jsou nápomocné zařízení využívané při studiu zvířecího chování, včetně kun. Tyto zařízení umožňují získat informace o denních aktivitách a potravních preferencích těchto tajemných tvorů.

Nastavení fotopasti a výběr vhodného místa pro umístění jsou klíčové pro úspěšné odhalování životů kun. Důležité je zaměřit zařízení na prostor, kde se kuna aktivně pohybuje, ideálně v blízkosti jejího úkrytu nebo živných zdrojů. Fotopasti je také nutné nastavit tak, aby zaznamenaly kvalitní snímky s dostatečným rozlišením.

Příprava na monitorování kun je také důležitá. Je třeba získat znalosti o jejich životním prostředí, potravních zdrojích a chování. Tímto způsobem vytvoříme lepší podmínky pro zachycení jejich přirozených aktivit na fotopastech.

Fotopasti mají také velký význam v ochraně přírody. Pomáhají nám porozumět životnímu stylu kun a jejich roli v ekosystému. Díky fotopastím můžeme získat cenné informace o jejich potravních nárocích a migračních trasách.

Odhalené záběry z fotopastí jsou fascinující. Některé z nich zachycují typické momenty z chování kun, jako je jejich lov a způsoby potravy. Další zachycené záběry ukazují jejich komunikaci a sociální strukturu, což nám umožňuje lepší porozumění těmto zvířatům.

Výhody využití fotopastí jsou nesporné. Poskytují nám jedinečný pohled na skrytý život kun a přispívají k ochraně přírody. Nicméně je důležité také dbát na správnou manipulaci s těmito zařízeními, abychom se vyhnuli jejich poškození. Je třeba umístit fotopasti ve vhodné vzdálenosti od aktivit zvířat a v souladu s ochranou přírody.

Využití fotopastí v přírodovědném výzkumu má tedy obrovský význam. Díky nim se dozvídáme více o životě a chování kun, a přispíváme k lepší ochraně těchto tajemných tvorů. Jejich skrytý život se nám tak postupně odhaluje díky těmto nenápadným zařízením.

Tento příspěvek by měl mít celkem 286 slov.

Nastavení fotopasti a výběr vhodného místa

Pokud máte zájem odhalit skrytý život kun pomocí fotopasti, je nezbytné správně nastavit zařízení a umístit ho na strategické místo. Jaký je postup?

Prvním krokem je správné nastavení fotopasti. Je důležité přizpůsobit parametry tak, aby zachytila přesně to, co potřebujete. Zde přichází vhod odborná znalost. Určitě si zjistěte, jaké možnosti nastavení fotopasti nabízí. Sledování oblastí, kde kuny nejčastěji aktivně pobývají, je nezbytným prvním krokem při výběru správného místa.

Volba vhodného místa je další zásadním krokem. Kuny jsou noční tvorové, proto je nezbytné umístit fotopast na strategické místo, kde je velká pravděpodobnost, že přijdou. To mohou být stezky, kterými často procházejí, vodní zdroje nebo zdroje potravy. Je důležité umístit fotopast tak, aby nebyla snadno zpozorovatelná, což zvýší šance na úspěch. Všímejte si také přirozeného prostředí a vyhýbejte se umístění zařízení na místech, kde by mohlo být poškozeno excesivním pohybem jiných zvířat.

Pečlivý výběr místa a správné nastavení fotopasti jsou klíčem k úspěšnému monitorování skrytého života kun. Buďte trpěliví a očekávejte zajímavé záběry, které vám odkryjí dosud neznámé detaily o zvyklostech těchto fascinujících tvorů.

Příprava na monitorování kun

Předtím než začnete monitorovat kuny pomocí fotopastí, je důležité provést patřičnou přípravu. Úspěšné monitorování a získávání zajímavých záběrů vyžaduje správné nastavení fotopasti a pečlivý výběr vhodného místa.

Nastavení fotopasti a výběr vhodného místa

Prvním krokem je správné nastavení fotopasti. Je důležité zvolit správnou výšku a orientaci kamery, aby byly zajištěny nejpřesnější snímky kun v jejich přirozeném prostředí. Doporučuje se umístit fotopast do blízkosti stromu, keře nebo jiné přirozené překážky, která kunám poskytuje úkryt a zároveň jim umožňuje pohyb. Je také důležité umístit fotopast do prostoru, kde se kuny často pohybují, například kolem potravního zdroje.

Využití fotopastí v ochraně přírody

Využití fotopastí se stává stále více populární nejen v přírodovědném výzkumu, ale také při ochraně přírody. Monitorováním kun pomocí fotopastí můžeme získat cenné informace o chování a životním prostředí těchto zvířat. Tato data jsou nesmírně užitečná při plánování ochranných opatření a analýze populace kun v dané oblasti. Využití fotopasti tak představuje efektivní nástroj pro ochranu a podporu zachování druhů v ohrožení.

Výhody a nevýhody využití fotopastí

Fotopasti přinášejí mnoho výhod při sledování a studiu kun. Jednou z největších výhod je možnost zachytit přírodní chování kun v jejich přirozeném prostředí, již bez lidské přítomnosti. Díky automatizovanému systému zaznamenávání se dokážeme přiblížit jejich skrytému životu a získat tak zajímavé informace a záběry. Nevýhodou fotopastí může být složitost nastavení a potřeba pravidelné kontroly a údržby zařízení.

Vyvarujte se poškození fotopasti

Při přípravě na monitorování kun je také důležité pamatovat na ochranu fotopastí. Zabezpečení fotopastí proti poškození zvěří, nežádoucími zásahy lidí nebo nepříznivými vlivy počasí je klíčovou součástí úspěšného monitorování. Je vhodné umístit fotopast tak, aby byla chráněna před povětrnostními podmínkami (například pod korunou stromu) a zároveň zajištěna před případným vandalismem případně krádeží.

Využití fotopastí v ochraně přírody

Fotopasti se staly neodmyslitelnou součástí výzkumu a ochrany přírody. Jejich využití přináší mnoho výhod a umožňuje nám získat cenné informace o životě divokých zvířat, jako jsou také kuny.

Přesné monitorování: Fotopasti poskytují možnost sledovat kuny v jejich přirozeném prostředí bez jakékoliv rušivé přítomnosti člověka. Díky tomu můžeme získat přesné informace o jejich chování, životních návykách a sociální struktuře.

Odkrývání neznámého: Fotopasti jsou schopné zachytit unikátní a dosud neznámé životní momenty, které bychom jinak jen těžko pozorovali. Právě díky nim jsme se dověděli například neuvěřitelné detaily o lovu a způsobu potravy kun.

Přírodovědný výzkum: Informace získané pomocí fotopastí jsou vědecky cenné a pomáhají nám lepšímu pochopení přírody a ekosystémů, ve kterých kuny žijí. Jsou nepostradatelným prvkem při výzkumech přírodních procesů a interakcí mezi druhy.

Využití fotopastí v ochraně přírody je tedy neocenitelné. Pomáhají nám lépe pochopit divoké zvíře jako kunu a zároveň nám poskytují cenné informace pro další výzkum a ochranu přírody a jejích druhů.

Nejdůležitější informace z článku

Co jsou fotopasti a jak fungují Fotopasti monitorují a dokumentují život zvířat v přírodě pomocí infračervených senzorů a kamer.
Jak odhalit život kun pomocí fotopastí Umístění zařízení blízko úkrytů nebo zdrojů potravy kun je klíčové pro úspěšné monitorování.
Využití fotopastí v přírodovědném výzkumu Fotopasti poskytují cenné informace o chování zvířat a pomáhají lépe porozumět ekosystémům.
Typické chování kun Kuny jsou šikovní lovci s noční aktivitou a složitou sociální strukturou.
Záběry z fotopastí Fotopasti zachycují unikátní momenty z chování kun, včetně lovu, komunikace a sociálního života.
Výhody využití fotopastí Poskytují neinvazivní sledování zvířat, spolehlivé záznamy a dlouhou životnost baterií.
Pravidla pro zabránění poškození fotopastí Vhodné umístění, ochrana proti vlhkosti, regulace napájení a pravidelná údržba jsou klíčové pro ochranu zařízení.

Typické chování kun

Kuny jsou zvířata, která vykazují řadu zajímavých a specifických chování. Jedním z nejvýraznějších je jejich lovná strategie a způsob potravy. Kuny jsou totiž šikovní lovci, kteří si oblíbili zejména ryby, obojživelníky a korýše. Využívají přitom své potápěčské dovednosti a vynikající zrak, který jim umožňuje najít kořist v téměř každém prostředí.

Další zajímavou částí chování kun je jejich sociální struktura a komunikace. Vytvářejí si pevné rodinné skupiny, ve kterých si vzájemně pomáhají a spolupracují při lově a obraně území. Komunikace kun je založena převážně na zvukových signálech a tělesné mimice.

Kuny jsou také známé svým nočním aktivitám. V noci se vydávají na lov a prozkoumávají své teritorium. Jejich přítomnost v okolí je často odhalována na základě stop a způsobu, jakým upravují své úkryty.

Celkově lze říci, že kuny jsou fascinující tvorové, které mají neobyčejnou schopnost přizpůsobit se svému prostředí. Jejich typické chování je díky fotopastem snadno monitorovatelné a studovatelné, čímž přispíváme k poznání jejich skrytého života.

Lov a způsoby potravy kun

Kuny jsou zvířata, která mají velmi rozmanitou stravu a potravu loví různými způsoby. Jejich základní potravou jsou hlavně drobní obratlovci, jako jsou myši, ptáci, ještěrky nebo žáby. Lovit ale umí i menší savce, jako jsou zajíci, veverky a dokonce i jiné kuny. Jsou také často známé svou schopností chytat ryby, ačkoliv to nejsou vodní živočichové.

Pokud jde o způsoby lovu, kuny jsou velmi obratné a rychlé. Aktivitou lovci jsou především za šera nebo v noci, kdy je jejich vidění mnohem lepší než za denního světla. Díky svému štíhlému tělu a pohyblivým tlapkám jsou schopny šplhat a lezt po stromech, což jim dává výhodu při lovu. Občas používají i podzemní nory či rozpadlé stromy jako úkryty, ze kterých vyskakují na svou kořist.

Kuny jsou také velmi šikovné při vyhrabávání nor. Mají totiž dlouhé drápy, které jim umožňují rychle vyhrabat kořist nebo se dostat do země, kde si budují svůj domov. Když kun narazí na velkou kořist, vstřebá jí část zažívacího traktu a převezme ji do bezpečného úkrytu, kde ji sní.

Lov a způsoby potravy kun jsou fascinující a ukazují nám, jak jsou tato zvířata perfektně přizpůsobena přežití v přírodě. Je zajímavé sledovat, jak se dokážou pohybovat a lovit různá zvířata, ať už na souši nebo ve vodě. To vše díky svému zvláštnímu tělu, ostrým drápům a šikovným tlapkám. Jen málokdy se máme příležitost podívat na tak jedinečné a rozmanité chování v přírodě.

Komunikace a sociální struktura

Komunikace je klíčovým prvkem ve společenském životě kun. Tyto zvířata mají složitou sociální strukturu a vzájemnou komunikaci využívají k vyjádření svých potřeb, úmyslů a emocí.

Jedním z nejvýraznějších způsobů komunikace kun je vydávání různých zvuků. Mezi nejčastější patří chrčení, pískání, vrčení a vytí. Tyto zvuky mohou sloužit jako varování, signalizace nebezpečí, projev dominance nebo zvuková značka mezi jednotlivými jedinci. Komunikace kun využívá také tělesnou řeč, jako je například pomalý pohyb ocasem, vystrčování pysků nebo křivé postavení uší.

Dalším důležitým aspektem komunikace je vizuální projev. Kuny využívají gesta, jako je například plazení uší, změna barvy srsti, ocasové signály a pohybové rituály, které jim umožňují vyjádřit své pozdravy, agrese, podřízenost a další významy. Tyto vizuální indikátory jsou klíčové pro udržování sociální struktury jednotlivých skupin kun a pomocí nich si navzájem vyjadřují hierarchii.

Sociální struktura kun je založena na hierarchii, kde je jeden dominantní jedinec a ostatní se řídí jeho pravidly. K nim patří i složitý systém označování teritorií, určení rozmístění zdrojů potravy a individuálního prostoru. Nejčastěji tvoří kuny menší rodinné skupiny, které se skládají z dospělé samice, samečka a jejich potomstva.

Komunikace a sociální struktura kun je fascinujícím předmětem výzkumu, který je podporován i pomocí fotopastí. Díky těmto zařízením mohou vědci pozorovat jejich komunikační chování a získávat důležité informace o životě a interakcích těchto zajímavých živočichů.

Záběry z fotopastí


Fotopasti jsou nejenom užitečným nástrojem pro odhalování skrytého života kun, ale také nám umožňují získat unikátní záběry z lesních hlubin. Díky těmto zařízením se můžeme přiblížit zvířatům a sledovat je v jejich přirozeném prostředí, aniž bychom je vyděsili. Fotopasti v praxi jsou neocenitelným pomocníkem pro výzkumníky, kteří se snaží získat nejnovější informace o chování kun a jejich společenské struktuře. Právě díky těmto záběrům můžeme pozorovat, jak kuny loví svou potravu či navazují mezilidské vztahy. Výzkumníci také často využívají fotopasti pro zároveň ochranu přírody, například při monitorování populací ohrožených druhů. Tyto záběry nám poskytují jedinečný pohled na život v divočině a přinášejí nová poznání do oblasti přírodovědného výzkumu. Fotopasti v praxi jim tak pomáhají přinášet cenné informace, které bychom jinak nemohli získat. Je fascinující sledovat, jak se zvířata pohybují a chovají ve svém přirozeném prostředí, a fotopasti jsou tou správnou technologií, která nám to umožňuje.

Nejzajímavější zachycené momenty

Fotopasti jsou skvělým nástrojem pro odhalování skrytého života kun a zachycení jejich neuvěřitelných chování ve volné přírodě. Ačkoli tyto zvědavé tvory žijí v našem okolí, je velmi obtížné je pozorovat na vlastní oči. Díky fotopastím se však otevírá vstup do fascinujícího světa kun, který skrývá mnoho překvapení.

Když se snažíme odhalit život kun, můžeme pomocí fotopastí zaznamenat jejich různorodé chování. Mezi nejzajímavější momenty, které se nám podařilo zachytit, patří například záběry kun při lovu. Tyto malé šelmy jsou skvělými loveckými mašinami a jejich rychlost a obratnost jsou opravdu ohromující.

Dalším fascinujícím momentem jsou záběry, které odhalují komunikaci a sociální strukturu kun. V těchto záběrech můžeme vidět, jak kuny mezi sebou komunikují prostřednictvím různých zvuků a pohybů. Zajímavé je také sledovat hierarchii v jejich skupinách a jak se chování jednotlivých jedinců liší.

Některé fotopasti nám také umožnily zachytit kuny při jejich každodenních činnostech. Můžeme sledovat, jak kuny staví si kryty pro potomky, připravují potravu nebo se vydávají na noční vyjížďky. Tyto momenty jsou pro nás nejen neuvěřitelně zajímavé, ale také nám poskytují cenné informace o jejich životě a potřebách.

Vášnivým pozorovatelům přírody nabízejí fotopasti i záběry přírodních soupeření mezi kunami a jinými živočichy. Můžeme sledovat, jak se kuny střetávají se jezevci, liškami nebo případně i s domácími mazlíčky v jejich teritoriu. Tyto momenty ukazují, jak statečné a odvážné jsou tyto malé šelmičky.

Nejzajímavější zachycené momenty z fotopastí nám poskytují jedinečný pohled do světa kun a obohacují naše znalosti o jejich chování a životě. Umožňují nám vytvářet bohaté výzkumné studie a pomáhají v ochraně těchto krásných tvorů a jejich přirozeného prostředí.

[An intriguing capture of a curious fox observing a family of kunas in their natural habitat.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Význam fotopastí v přírodovědném výzkumu

Fotopasti představují důležitý nástroj používaný v přírodovědném výzkumu, který nám umožňuje odhalit skrytý život různých druhů zvířat, včetně kun. Díky fotopastím se dostáváme do míst, kam bychom se jinak nedostali, a můžeme pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, bez rušení.

Fotopasti fungují na principu automatického spouštění fotoaparátu nebo kamery při detekci pohybu nebo tepelného záření. Jsou vybaveny pohybovými senzory, infračervenými či tepelnými snímači a umožňují zachytit působivé snímky zvířat ve volné přírodě. Tím nám poskytují jedinečnou možnost sledovat jejich chování, potravní preference či sociální strukturu.

Jejich správné nastavení a umístění patří mezi klíčové faktory úspěšného monitorování kun. Zvolení vhodného místa a příprava na monitorování jsou důležité pro získání cenných dat. Fotopasti umístěné na stromech, keřích či poteci jsou ideální pro zachycení pohybu kun, které se často pohybují ve výškách.

Fotopasti jsou také neocenitelným nástrojem v ochraně přírody. Pomáhají monitorovat trendy ve výskytu a početnosti různých druhů, což je klíčové pro jejich ochranu. Na základě získaných dat můžeme lépe porozumět jejich životním nárokům a případně navrhnout opatření pro jejich ochranu a udržení jejich přirozených stanovišť.

Výhody a nevýhody využití fotopastí

Fotopasti jsou výjimečným nástrojem při monitorování přírody a odhalování skrytého života zvířat, jako jsou i krásní a chytří kuny. Jejich použití má své výhody i nevýhody, které stojí za zvážení.

Výhody fotopastí:

1. Neinvazivní sledování: Fotopasti umožňují pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí, aniž bychom je vyrušovali. Díky tomu získáváme přesné a autentické informace o jejich chování a způsobu života.

2. Spolehlivé záznamy: Fotopasti jsou vybaveny vysokokvalitními fotoaparáty, které zachycují ostré a detailní snímky zvířat. Získané obrázky jsou neocenitelným materiálem pro výzkum a ochranu přírody.

3. Dlouhá životnost baterie: Moderní fotopasti jsou vybaveny energeticky efektivními bateriemi, které jim zajistí dlouhou provozní dobu. To znamená, že je nemusíme často kontrolovat a můžeme se soustředit na vyhodnocování nasbíraných dat.

Nevýhody fotopastí:

1. Omezený záběr: Fotopasti mají své limity a nemohou zachytit vše, co se děje v okolí. Někdy může docházet ke ztrátám nebo nejasným záznamům, například při pohybu zvířat mimo zorné pole.

2. Zranění nebo ztráta: Fotopasty mohou být umístěny v divokých a nepřístupných oblastech, kde jsou vystaveny riziku poškození nebo odcizení. Je nutné si dobře vybrat a pečlivě umístit fotopast na bezpečném místě.

3. Náročnost analýzy dat: Zpracování velkého množství fotopastích snímků vyžaduje čas a odborné znalosti. Správné vyhodnocení dat vyžaduje důkladnou analýzu a kvalifikovaného odborníka.

I přes tyto nevýhody jsou fotopasti cenným nástrojem v přírodovědném výzkumu a ochraně přírody. Umožňují nám získat důležité informace o zvířatech a jejich prostředí, které nám pomáhají lépe chápat a chránit naši přírodu.

Jak se vyhnout poškození fotopasti

Pokud se rozhodnete použít fotopast ke sledování skrytého života kun, je důležité se o ni správně starat, abyste minimalizovali možnost poškození zařízení a zároveň zajistili kvalitní snímky a záběry. Zde je několik užitečných tipů, jak se vyhnout poškození fotopasti:

1. Správné umístění fotopasti – Při umisťování fotopasti je důležité vybrat vhodné místo, kde se kuny často pohybují. Měli byste se vyhnout místům, kde je vysoká pravděpodobnost přímého slunečního svitu, který by mohl způsobit přehřátí zařízení. Zároveň je třeba zajistit, aby byla fotopast připevněna na stabilitu a nedošlo k jejímu pádu.

2. Ochrana proti vlhkosti – Kuny jsou často spojovány s vodou a mokrými prostředími. Proto je důležité mít fotopast vybavenou vhodnou ochranou proti vlhkosti, například voděodolným obalem nebo speciálním pouzdrem. To zaručí ochranu zařízení před případným poškozením způsobeným deštěm, mlhou nebo kondenzací.

3. Regulace napájení – Abyste prodloužili životnost baterie a minimalizovali zátěž na příslušné komponenty, je důležité regulovat napájení fotopasti. Nastavte tak, aby se zapínala pouze v době, kdy je pravděpodobnost zaznamenání zajímavých momentů nejvyšší, například v noci.

4. Pravidelná údržba – Někteří lidé si příliš neuvědomují, že fotopasti také potřebují pravidelnou údržbu. Je třeba pravidelně kontrolovat stav baterií, stav paměťové karty a provádět geografické údaje ze snímků pro lepší vyhodnocení pozorování kun.

V neposlední řadě se při práci s fotopastí snažte zachovávat opatrnost pro minimalizaci poškození a také ohleduplnosti vůči přírodě a zvířatům. Pokud se vydáte na sledování kun pomocí fotopasti, můžete odhalit fascinující detaily ze skrytého života těchto zajímavých tvorů a přispět k ochraně přírody.

Závěr

Kuny jsou fascinující tvorové s bohatým a často skrytým životem. Fotopasti se ukázaly jako skvělý prostředek, jak odhalit jejich tajemství a lépe je poznat. Umožňují nám vstoupit do jejich světa a zaznamenat okamžiky, které bychom jinak možná nikdy neviděli.

Při používání fotopastí je důležité pečlivé nastavení a výběr správného místa. Kuny jsou plaché tvory, takže je třeba umístit fotopasti na strategická místa, kde jsou často přítomné. Dobrá příprava a znalost chování kun jsou nezbytné pro úspěšné monitorování.

Využití fotopastí se neomezuje pouze na záběry kun. Mají široké využití v ochraně přírody a přírodovědném výzkumu. Jsou důležité pro sledování přítomnosti invazivních druhů a měření počtu jedinců ohrožených živočichů.

Chování kun je další zajímavou oblastí, kterou fotopasti pomáhají prozkoumat. Tyto zařízení odhalují jejich způsoby lovu a potravy, komunikaci a sociální strukturu. Přinášejí nám důležité informace o životě kun v přírodě.

Zaznamenané záběry z fotopastí přinášejí nejen zajímavé a emotivní momenty, ale jsou také hodnotným zdrojem pro přírodovědný výzkum. Pomáhají nám lépe porozumět chování a preferencím jednotlivých druhů.

Používání fotopastí s sebou nese jak výhody, tak nevýhody. Je třeba dbát na kvalitu a spolehlivost zařízení, aby nedocházelo k jejich poškození nestvůrnými počasovými podmínkami nebo nepřítelem.

Závěrem lze říci, že fotopasti jsou skvělým nástrojem pro odhalování skrytého života kun. Přinášejí nám informace, které bychom jinak nemohli získat a umožňují nám lepší ochranu a zkoumání přírody. Jejich využití je neocenitelné a jistě nám přinese ještě mnoho zajímavých objevů.